Reisevaksinasjon

Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, anbefales det at du tar kontakt med oss for råd og vurdering om behov for vaksiner/malariaforebygging for å forebygge sykdom og/eller smitte.

Det bør tas spesielle hensyn for spedbarn, småbarn og gravide. Likeså bør personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming konsultere egen lege før reiser til fjerntliggende land.

Gulfeber-vaksine kreves før innreise til flere land i Afrika og Sør-Amerika der sykdommen forekommer. Denne vaksinen må settes senest 10 dager før avreise og føres inn i et internasjonalt vaksinasjonssertifikat for å være gyldig.

Rådgiving om forebyggende tiltak mot myggstikk, hygiene, smitte via mat og drikke, seksuelt overførbare sykdommer, tiltak mot diaré m.m. vil bli gitt. Medisiner og vaksiner er ikke alltid nok.

 

Helsestasjonen i Åsnes tilbyr vaksinasjon og rådgivning i forbindelse med utenlandsreiser for innbyggerne i de tre Solør-kommunene. Vi gir også veiledning om malaria.

Resept på malariatabletter må du få av din fastlege.


Når reisemål og avreisetidspunkt er bestemt, ta kontakt med helsestasjonen. Vi setter opp et vaksineprogram som passer for din reise/utenlandsopphold. Antall vaksiner/vaksineintervall avhenger av tidligere vaksinasjonsstatus, reisemål, reisens art, lengde og årstid. (Bestill gjerne time 1 – 2 måneder før avreise).


Timebestilling tlf. 62 95 67 70

Alle vaksinerte anmodes om å oppholde seg i venterommet i 20 minutter etter vaksinasjon

 

Barn under 7 år betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell.

Vi har betalingsterminal og Vipps.

 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Reisevaksinasjonstjenesten, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770

Kontaktinfo

Linda Engelsrud
Leder
E-post
Mobil 95 15 85 25