Solkroken dagaktivitetssenter

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Solkroken dagaktivitetssenter er et dagtilbud for personer med kognitiv svikt/demens i Åsnes kommune.  Tilbudet er åpent 4 dager i uken, fordelt på ulike grupper.

Dagaktivitetstilbud til personer med demens er fra 1. januar 2020 en lovpålagt tjeneste.

 

Søknadsskjema finner du her

 

Målet med et slikt tilbud er å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og mestring. Aktivitetene som foregår i tilbudet har til hensikt å bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos personene, slik at de kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og mulig.

Tilbudet passer for hjemmeboende personer med mild og/eller moderat grad av demens, personer under utredning kan også søke. Personene bør ha nytte og glede av sosial omgang og aktivitet i fellesskap med andre. De bør ha et funksjonsnivå som gjør at de kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål, kunne spise selv eventuelt med tilrettelegging, og er fysisk mobil.

Tilbudet inkluderer transport til Solkroken og hjem, frokost og middag og ulike tilpassede aktiviteter.

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Solkroken
Telefon 62 95 69 46