Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting.  Kommunen har allerede flere velferdsteknologiske løsninger i bruk hos kommunens innbyggere.

Digitale trygghetsalarmer er installert hos ca 200 brukere. Elektroniske medisindispenser er implementert i tjenestene fra høsten 2017. Hjemmetjenesten kan tilby lokaliserings- og varslingsteknologiske løsninger.  Via Nav er det mulig å søke om hjelpemidler i forhold til tid og struktur på dagen.

 

Kommunene i Kongsvinger-regionen - Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue og Åsnes - er med i et nasjonalt program for implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.

 

Målet er at alle innbyggere i Kongsvingerregionen, uavhengig av alder, bosted eller funksjonsnedsettelse skal motta etablerte velferdsteknologiske løsninger der dette er vurdert til å bidra til økt trygghet, sikkerhet og mestring.   

 

Teknologi som er vedtatt at skal innføres i alle kommunene:

* Elektronisk medisindispenser

Består av en medisineringsrobot og et fjernpleiesystem som veileder bruker i å ta medisin til riktig tid.

* Elektroniske dørlåser

Gjør at hjemmetjenesten kan låse seg inn og ut hos tjenestemottaker på en tryggere og sikrere måte, uten bruk av fysisk nøkkel.

* Mobil trygghetsalarm med GPS

Kan tas med ut på tur og har innebygget tovegs tale. Bruker kan selv varsle og tilkalle personale eller pårørende ved behov, og det kan programmeres et elektronisk «gjerde» slik at valgte hjelpere blir varslet dersom bruker beveger seg utenfor en gitt grense.

 

For mer informasjon om prosjektet «Trygg hverdag i eget hjem» – prosjekt for velferdsteknologi i Kongsvingerregionen, ta kontakt med prosjektleder Iselin Lerdalen Telefon: 459 70 789 E-post: iselin.lerdalen@sor-odal.kommune.no