Elektronisk medisindispenser

Personer som har fått vedtak om Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), om bistand til legemiddelhåndtering, kan etter vurdering av ansatte i hjemmetjenesten få tildelt elektronisk medisindispenser.

Apoteket leverer ferdigpakkede medisiner/ Multidose som ansatte setter inn i en elektronisk medisindispenser fra Evondos.

Medisindispenseren leser posene selv og varsler med lyd, tekst og tale når medisinene skal tas.

Medisinen gis ut ved et lett trykk på knappen. Dispenseren overvåkes konstant, og dersom medisinen ikke tas, sendes alarm til ansatte i hjemmetjenesten.

https://www.evondos.no/