Elektroniske dørlåser

Vil bli montert i kommunens nye bygg med omsorgsboliger på Nedre Kjølen. Låsen gjør at hjemmetjenesten kan låse seg inn og ut hos tjenestemottaker på en tryggere og sikrere måte, uten bruk av fysisk nøkkel.