Mobil trygghetsalarm med GPS

Kan tas med ut på tur og har innebygget toveis tale. Bruker kan selv varsle og tilkalle personale eller pårørende ved behov, og det kan programmeres et elektronisk «gjerde» slik at valgte hjelpere blir varslet dersom bruker beveger seg utenfor en gitt grense.