Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Koordinering, fag og forvaltning (KFF) fatter vedtak om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi jobber etter tanken om morgendagens omsorg, med fokus på tildeling av forsvarlige og godt koordinerte tjenester.

Rehabiliterende koordinator og systemansvarlig for individuell plan er underlagt denne enheten. KFF har også systemansvaret for pasientjournalprogrammet Profil, Ressursstyring samt kvalitetssystemet Compilo.

 

KFF er organisert under kommunalsjef for helse, omsorg og velferd i rådmannens stab. Enheten deler lokaler med Åsnes sykehjem, og holder til i 2. etasje over hjemmetjenesten.

 

Vedtak om vederlag og egenbetaling fattes av de enkelte virksomhetene. Videre skal KFF ikke behandle saker om allmennlegetjeneste, assistanse fra ergoterapi- eller fysioterapitjenesten, helsesykepleier- og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven.

 

Søknadsskjemaer finnes her

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder; Line Therese Engebretsen tlf: 62 95 69 80/83.
E-post: Linetherese.Engebretsen@asnes.kommune.no

Avdelingsleder og Systemansvarlig Profil / Ressursstyring /Compilo; Glenn Thomas Øverby tlf: 62 95 69 87                    E-post: Glenn.thomas.overby@asnes.kommune.no

Saksbehandler og ansvarlig for kontakten mot Sykehuset Innlandet; Hege Bekken Jacobsen tlf 62 95 69 80/82
E-post: Hege.jacobsen@asnes.kommune.no

Saksbehandler og ansvarlig for parkeringsbevis for bevegelseshemmede; Rita Havig         tlf: 62 95 69 80/81
E-post: Rita.havig@asnes.kommune.no

Saksbehandler psykisk helse- og rustjeneste; Marlin Knutzen Ulfsbøl, tlf: 62 95 69 80/86
E-post: marlin.ulfsbol@asnes.kommune.no

Rehabiliterende koordinator/System ansvarlig for Individuell plan; Brit Torill Flisvang,
tlf: 62 95 69 80/84
E-post: BritToril.flisvang@asnes.kommune.no

Kontaktinfo

Koordinering, fag og forvaltning
Telefon 62 95 69 80
Fant du det du lette etter?