Koronavaksinering for Åsnes og Våler foregår etter nyttår som drop-in-vaksinasjon ved Åsnes helsestasjon på fredager kl. 09 – 11. Helsestasjonen ligger i Negardsvegen 1 på Flisa.

Fra oktober 2022 vil det bli tilbud om drop-in-vaksinering annenhver uke i Våler og Åsnes. Vaksinering skjer partallsuker (like uker) i Åsnes og oddetallsuker (ulike uker) i Våler. OBS: Det vil ikke være tilbud om vaksine i uke 41, ettersom det da er høstferie.

   


 

Personer fra 65 år og oppover anbefales en ny oppfriskningsdose koronavaksine. For de fleste vil dette være den fjerde dosen. Vaksinen er gratis. I Åsnes kommune foregår vaksineringen som drop-in ved Åsnes legesenter på onsdager kl. 16-18.

 

Personer som er 65 år eller eldre og personer i risikogruppene mellom 18 og 65 år, anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Fra og med onsdag 24. august er det drop-in-vaksinering for disse gruppene ved Åsnes legesenter hver onsdag kl. 16-18. Dette gjelder ut september måned.

 

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine fra 1. juli 2022.

 

Fra 1. april hentes selvtester for Covid-19 på biblioteket i bibliotekets åpningstid. Utlevering av selvtester i rådhusvestibylen avsluttes 31. mars.

  

I forrige uke var det i Åsnes 97 personer som testet positivt for Covid-19. Dette omfatter både PCR-tester tatt på teststasjon og selvtester registrert på nett.

 

Covid-19:

Teststasjonen i Våler og den lokale koronatelefonen har siste dag i drift i morgen, fredag 18. mars. Nasjonal koronatelefon, telefonnummer 815 55 015, kan fortsatt benyttes.

 

Det har vært en bratt nedgang i antall personer som registrerte seg med positiv selvtest for Covid-19 i forrige uke. Det er grunn til å anta at mange av de som nå får påvist smitte lar være å registrere positiv testresultat ved bruk av selvtest. Hvis du tester positivt på selvtest for Covid-19, registrerer du det her: https://pasient.remin.no/aasnes

 

Forrige uke var det 430 personer som testet positivt for Covid-19 i Åsnes. I tillegg kommer positive selvtester som ikke er registrert.

Det kan være en antydning til utflating nå, samtidig som det nå er færre barn og unge som får påvist smitte sammenlignet med tidligere i vinter.