Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

EU har i januar 2022 besluttet at påvist Covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet.  Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått tre måneder fra tilfriskning av Covid-19.

 

 

 

Hva kan koronasertifikatet brukes til?

Du kan bruke sertifikatet til å:

 • Dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test ved reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet.
 • Unngå karantene, test før innreise, test på grensen og innreiseregistrering når du reiser inn i Norge. Krav: Du må være fullvaksinert eller ha gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.
 • Delta på kystcruise med krav om koronasertifikat. Krav: Du må være beskyttet. Du er beskyttet når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for tre til 14 uker siden eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.
 • Delta på større arrangementer med krav om koronasertifikat. Krav: Du må ha status som beskyttet eller ha negativt prøvesvar fra test som nyere enn 24 timer.  

  Det er fra statens side besluttet at denne testen skal være gratis og kan tilbys av private aktører. Vi har i Solør ikke private aktører, og kommunene tilbyr derfor test på teststasjonen i Våler mandag-fredag kl. 9-12 og søndag kl. 9-12. 

  Du kan også ringe koronatelefonen 62 95 69 91 mellom klokken 9 og 12 hverdager.

   

 

Les mer om koronasertifikat her

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no.

Les om ditt koronasertifikat her

Alle som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det. For at helsemyndighetene skal kunne hjelpe personer som ikke kan benytte digitale løsninger, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat gjør det.

For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet, er det utviklet en egen løsning som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å hjelpe ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

Du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

 

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

Man kan også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. 

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen.

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

 

Fremgangsmåte for ikke-digitale innbyggere:

 1. Ha klart fødselsnummer eller D-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller D-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten til testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Hvis du ikke har mulighet til å gå inn på helesnorge.no, kan du få hjelp med utskrift av koronasertifikat på teststasjonen i Våler.  

Passet kan skrives ut både på bakgrunn av test tatt ved teststasjonen eller vaksinestatus. 

Pass kan ikke skrives ut dersom personen ikke har med seg gyldig legitimasjon. 

 

Fram til 31.1.2022 har det vært tilstrekkelig å være grunnvaksinert for at sertifikatet skulle være gyldig, dette uavhengig av tiden som hadde gått siden siste vaksinasjon

Fra 1.2.2022: Ved grunnvaksinasjon vil koronasertifikatet vare i 270 dager (ca 9 mnd.)

- Hvis det er mer enn 270 dager siden siste vaksinasjon (grunnvaksinasjon), så må du ha oppfriskningsdose for at sertifikatet skal være gyldig. Da vil det forlenges uten begrensning

Men: hvis du nylig har hatt covid:

- De som har hatt covid sist 180 dager (6 mnd) slipper å dokumentere oppfriskningsdose,

Altså: Hvis du har gjennomgått covid etter grunnvaksinasjon vil sertifikatet være gyldig i de fleste land i 180 dager (ca 6 mnd)

- Gjennomgått covid erstatter ikke oppfriskningsdose, så da får man ikke ubegrenset varighet, men gir altså en gyldighet i 180 dager.

Når denne gyldigheten er utgått, må man, for at sertifikatet skal være gyldig, ha enten:

o Oppfriskningsdose

o Ny periode med covid

o Negativ test for de land som tillater det

 

Man må finne ut hvilke regler som gjelder i de landene man skal reise til. Reglene er ulike fra land til land.

Skal du reise utenlands? Dette bør du vite om koronasertifikat