Nasjonal korona-informasjon

Informasjon, regler og tiltak som gjelder for hele Norge kan du lese om på følgende linker:

Regjeringen

 

Helsenorge.no

 

Folkehelseinstituttet

 

Helsedirektoratet

 

Koronasjekk.no

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Statsforvalteren i Innlandet

 

NAV