NAV Åsnes

Sosialtjenesten, gjeldsrådgiver og flyktningekonsulent i Åsnes er en del av NAV Åsnes.

Besøksadresse: Negardsveien 1, Flisa

Telefon NAV kundesenter 55 55 33 33 Telefontid: 08.00 – 15.30

 

Klikk for stort bilde  

 

nav.no har åpent 24/7

 

Klikk for stort bilde

 

NAV sin visjon er å ”gi mennesker muligheter”

 

NAV Åsnes skal

  • bidra til å fremme sosial og økonomisk trygghet

  • bidra til å bedre levekår for vanskeligstilte

  • øke likeverd og likestilling

  • forebygge sosiale problemer

  • bidra til at den enkelte får mulighet til å bo selvstendig

  • bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse

  • veilede den enkelte bruker mot aktivitet og arbeid

  • bidra til at den enkelte bruker blir i stand til å klare seg sjøl