NAV Åsnes

NAV Åsnes er på grunn av korona-situasjonen stengt for publikum.  

NAV Åsnes har ubetjent mottak, men du kan kommunisere med oss på følgende måter:


* Du kan skrive til oss på «Ditt NAV»  på www.nav.no

Du kan ringe oss på telefon 55553333

For akutte situasjoner vedrørende sosial nødhjelp, ring 412 77 108 mellom kl. 08.00-15.30 på hverdager.

For de som ikke kan nå oss på en av disse måtene er selvbetjeningsløsningen i Negardsvegen 1 åpen kl. 12-14 på hverdager. Her vil du finne ulike søknader og mulighet til å skrive beskjeder til oss og legge det i postkassa. Postkassa blir sjekket hver dag.

For spørsmål rundt permitteringer, se www.nav.no eller ring 40 0183 78.

 

 

 

For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet, vil flere NAV-brukere i Kongsvingerregionen (NAV-kontorene i Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes) få oppfølging via DittNAV på nav.no. Kontorene er fra 13. mars stengt for fysiske møter.

NAV-kontorene følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor, og flere brukere vil i en periode bli fulgt opp gjennom NAVs digitale løsninger.

- Veilederne våre har mye erfaring med å følge opp brukerne digitalt. Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøkere hos NAV benytter disse tjenestene. På DittNAV på nav.no kan du sende spørsmål og motta beskjeder fra NAV-kontoret, sier NAV-lederne. 

Endringer i NAV-kontoret

NAV-kontorene iverksetter nå tiltak for å begrense smitte av koronaviruset, blant annet ved å avlyse store informasjonsmøter og begrense aktivitet i publikumsmottak. Vi har også stengt kontoret vårt for drop-in besøk og fysiske møter mellom veileder og bruker. Slike samtaler tar vi i stedet på DittNAV, telefon eller videomøte, hvis det er mulig. Vi har i tillegg nødtelefoner i akutte situasjoner på sosialhjelp der brukerne kan nå oss. Vi oppfordrer publikum til i størst mulig grad å logge seg inn på DittNAV på nav.no for å ha dialog med sin veileder og ellers finne informasjonen de trenger på nav.no og arbeidsplassen.no.  Ved krisen kan fysisk møte på NAV avtales på telefon.

Utbetalinger som normalt

NAV-lederne understreker at situasjonen ikke påvirker utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV.

-Det er viktig å forsikre alle om at de som mottar penger fra NAV vil få dem utbetalt som normalt, uavhengig av tiltak som iverksettes i forbindelse med den situasjonen vi er i nå.

Permitteringer

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn 10 ansatte, er pliktige til å informere NAV om dette.

- For at NAV-kontorene skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor vil vi minne om at arbeidsgiverne skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes.  Arbeidsgiverne finner god informasjon om dette på nav.no/bedrift. De kan også ta kontakt med NAVs arbeidsgivertelefon 55 55 33 36.

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no.

 

 

 

 

 

Sosialtjenesten, gjeldsrådgiver og flyktningekonsulent i Åsnes er en del av NAV Åsnes.

Besøksadresse: Negardsveien 1, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 FLISA

NAV har selvbetjeningsløsning som du finner på www.nav.no Her kan du finne veiledning, ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, søke om ulike stønader og sende henvendelser til NAV.

Ring NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 eller gå gå inn på DittNAV på www.nav.no for å kontakte NAV eller bestille time.

 

ÅPNINGSTIDER:

Åpningstider NAV Åsnes
. . .
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Tirsdag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Onsdag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Fredag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.

  

 

nav.no har åpent 24/7

 

Klikk for stort bilde 

 

NAV sin visjon er å ”gi mennesker muligheter”

 

NAV Åsnes skal

  • bidra til å fremme sosial og økonomisk trygghet

  • bidra til å bedre levekår for vanskeligstilte

  • øke likeverd og likestilling

  • forebygge sosiale problemer

  • bidra til at den enkelte får mulighet til å bo selvstendig

  • bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse

  • veilede den enkelte bruker mot aktivitet og arbeid

  • bidra til at den enkelte bruker blir i stand til å klare seg sjøl