NAV Åsnes

NAV Åsnes åpent for drop-in mandag og torsdag kl. 12-14.

Selvbetjeningsløsninger er tilgjengelige kl. 09.00-14.30.

Fra 01.09.23 vil NAV Grue, Åsnes og Våler bli slått sammen til et felles NAV-kontor, NAV Solør. Fra denne datoen vil besøksadressen være Stormarkedet på Flisa (3. etasje), Kaffegata 23.

For de som bor i Grue og Våler vil det være mulig å avholde planlagte samtaler i den kommunen de bor. Det arbeides for tiden med å finne lokaler til dette formålet.

Frem til 01.09.23 vil NAV-kontorene i Grue, Flisa og Våler være åpne som i dag i nåværende lokaler.

Mer info rundt åpningstider for det nye NAV-kontoret vil komme når 01.09.23 nærmer seg.

Har du spørsmål vedrørende det nye NAV-kontoret kan du ta kontakt med ditt nåværende NAV-kontor.

 

Sosialtjenesten, gjeldsrådgiver og flyktningekonsulent i Åsnes er en del av NAV Åsnes.

Besøksadresse: Negardsveien 1, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 FLISA

NAV har selvbetjeningsløsning som du finner på www.nav.no Her kan du finne veiledning, ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, søke om ulike stønader og sende henvendelser til NAV.

Ring NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 eller gå gå inn på DittNAVwww.nav.no for å kontakte NAV eller bestille time.

Fra 30. juni 2020 er "Skriv til NAV/Ditt NAV" ikke lenger tilgjengelig for brukere av de sosiale tjenestene i NAV. 

 

ÅPNINGSTIDER:

Åpningstider NAV Åsnes
. . .
Mandag Drop in kl. 12:00 - 14:00. Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Tirsdag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Onsdag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Torsdag Drop in kl. 12:00 - 14:00. Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Fredag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.

  

 

nav.no har åpent 24/7

 

 

 

NAV sin visjon er å ”gi mennesker muligheter”

 

NAV Åsnes skal

  • bidra til å fremme sosial og økonomisk trygghet

  • bidra til å bedre levekår for vanskeligstilte

  • øke likeverd og likestilling

  • forebygge sosiale problemer

  • bidra til at den enkelte får mulighet til å bo selvstendig

  • bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse

  • veilede den enkelte bruker mot aktivitet og arbeid

  • bidra til at den enkelte bruker blir i stand til å klare seg sjøl