NAV Åsnes

NAV Åsnes åpent for drop-in mandag og torsdag kl. 12-14.

Selvbetjeningsløsninger er tilgjengelige kl. 09.00-14.30.

Ved spørsmål vedrørende korona, se nav.no

 

Sosialtjenesten, gjeldsrådgiver og flyktningekonsulent i Åsnes er en del av NAV Åsnes.

Besøksadresse: Negardsveien 1, Flisa

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 FLISA

NAV har selvbetjeningsløsning som du finner på www.nav.no Her kan du finne veiledning, ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, søke om ulike stønader og sende henvendelser til NAV.

Ring NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 eller gå gå inn på DittNAVwww.nav.no for å kontakte NAV eller bestille time.

Fra 30. juni 2020 er "Skriv til NAV/Ditt NAV" ikke lenger tilgjengelig for brukere av de sosiale tjenestene i NAV. 

 

ÅPNINGSTIDER:

Åpningstider NAV Åsnes
. . .
Mandag Drop in kl. 12:00 - 14:00. Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Tirsdag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Onsdag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Torsdag Drop in kl. 12:00 - 14:00. Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.
Fredag Stengt Åpent for planlagte samtaler og selvbetjening 09.00 til 14.30.

  

 

nav.no har åpent 24/7

 

 

 

NAV sin visjon er å ”gi mennesker muligheter”

 

NAV Åsnes skal

  • bidra til å fremme sosial og økonomisk trygghet

  • bidra til å bedre levekår for vanskeligstilte

  • øke likeverd og likestilling

  • forebygge sosiale problemer

  • bidra til at den enkelte får mulighet til å bo selvstendig

  • bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse

  • veilede den enkelte bruker mot aktivitet og arbeid

  • bidra til at den enkelte bruker blir i stand til å klare seg sjøl