Startlån, tilskudd og bostøtte

 

Her finner du informasjon om startlån, tilskudd og bostøtte:

Startlån

 

Startlån kan være en inngangsmulighet for hustander som ikke får vanlig boliglån, eller som har vanskeligheter med å bo i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. 

Les mer på Husbankens nettsider  

Søknadsskjema finner du her 

 

Tilskudd

 

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Les mer på Husbankens nettsider 

 

Bostøtte

 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.
 

Her finner du mer informasjon om bostøtte 

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir, Søk bostøtte

Trenger du hjelp vedrørende ordningene, kan du henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

 

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa  

Åpent for Drop-in samtaler: Mandag/torsdag/fredag kl. 10.00 – 13.00.

Utover dette timeavtaler.