Sønsterud bofellesskap

Bofellesskap/botilbud for deg som trenger noe hjelp i hverdagen, som ikke er tungt pleietrengende, men som søker den tryggheten og trivselen det er å bo sammen med andre.

 

Beboerne på bofellesskapet er å regne som hjemmeboende, og botilbudet er basert på en del egeninnsats fra beboeren selv. Det er faglært helsepersonell på jobb 24 timer i døgnet, og du vil få den hjelpen vi mener du har behov for.

Blir pleiebehovet ditt for stort, vil du etter faglige vurderinger fra pleiepersonalet og avdelingen Koordinering, fag og forvaltning bli anmodet om å søke plass på sykehjemmet.

Besøksadresse:

Sønsterud 2 

2280 Gjesåsen

 

 • Bofellesskapet har 32 rom, men pr. oktober 2018 driftes bare 20.
 • Beboerne må selv møblere rommene sine.
 • Frokost, middag, kveldsmat og kaffeservering foregår etter oppsatte tider på fellesstuene.
 • Pleiepersonalet hjelper deg med personlig hygiene og vask av privat tøy.
 • Trenger du kontakt med lege, benytter du din fastlege.
 • Pleiepersonalet hjelper til med legemiddelhåndtering/injeksjoner/sårskift.
 • Arbeidsstua er åpen for husets beboere 3 dager pr. uke.
 • Posten er innom hver onsdag.
 • Frisør og fotpleie tilbys på huset etter oppsatte tider og betales av bruker.
 • Støtteforeningen arrangerer hyggekveld én gang pr. måned.
 • Du må selv betale for mat (alle tilbys å være med i fellesordningen ved bofellesskapet der middagen leveres fra sykehjemmet), medisiner og apotekforbruksvarer.
 • Du må selv betale forsikring for innbo og eventuelt tv/tlf. lisens.
 • Husleie og egenbetaling fastsettes årlig av kommunestyret og
  finnes her  (PDF, 2 MB)eller fås ved henvendelse til Bibliotek og informasjon.

 

Søknad om plass behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning.