KORONA: Besøk til bofellesskapet

Sønsterud bofellesskap er åpent for innendørs besøk fra pårørende, forutsatt at man melder fra før man kommer.

Pårørende og besøkende som har vært på reise utenfor Norges grenser de siste 10 dagene, må vente med å besøke sine nære og kjære.

Unntaket er alvorlig syke og døende pasienter, eller pasienter med et stort sosialt behov. 

Karantenereglene gjelder for pårørende på samme måte som de gjør for befolkningen under ett.

Hvis den besøkende kan fremvise negativ test på Covid 19, er det i orden med besøk til bofellesskapet før karantenetiden er fullført.

Sønsterud bofellesskap skal kontaktes på forhånd slik at navn og telefonnummer på de som er på besøk kan registreres. Dette i tilfelle smittesporing skulle bli aktuelt.

Sønsterud bofellesskap har telefonnummer 476 96 730.

 

I FORKANT AV BESØKET

 • Fysiske besøk må avklares med avdelingen på forhånd. Pårørende må forberedes på at gjeldende rutiner for smittevernråd må følges. Det er ingen tidsbegrensninger på besøkslengde og  hyppigheten..
 • Når besøkende står foran hovedinngangsdør og har avtalt besøk, skal de ringe opp på avdelingen og bli møtt av ansatte. Hovedinngangen skal fortsatt være låst.

 

UNDER BESØKET:

 • Besøkende går  direkte til og  fra rommet og skal ikke oppholde seg i fellesarealer, ikke benytte felles oppholdsrom mm.
 • Håndhygiene utføres når besøkende kommer og når de går. 
 • Det føres protokoller på bofellesskapet.  Navn, dato, mobiltelefon og  hvem de besøker. Dette pga smittesporing
 • Det aller beste alternativ er ute i frisk luft. Bilturer vurderes individuelt i samråd med personalet. Andre aktiviteter der det vil være større samling  av mennesker utendørs  og innendørs, skal unngås..
 • Pasienter kan benytte egen frisør. Dette forutsetter at time bestilles tidlig på morgenen og at pårørende følger.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde 1 meters avstand til den de besøker, men her må det tas individuelle vurderinger - i størst  mulig grad unngå kontakt ansikt til ansikt.
 • Pasienten kan ta i mot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat, skal det vaskes hender før maten serveres og inntas. 
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på  Covid 19 og påfølgende prøvetaking  i etterkant av besøket ved  bofellesskapet, skal opplyse om at de har vært på besøk på Sønsterud. Dette som en del av smittesporing..

ETTER BESØKET:

 • Alle felles berøringspunkter i rommet (dørhåndtak, armlener, bordflate, toaletter mm) desinfiseres etter besøket. Besøket sier i fra til ansatte når de forlater Sønsterud BFS.. 

Les om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner hos Folkehelseinstituttet