Sparbyhuset dagsenter

Sparbyhuset dagsenter er en del av Psykisk helse- og rustjeneste. Alle har en psykisk helse, og dagsenteret er til for de som har utfordringer i hverdagen tilknyttet dette.

Klikk for stort bilde

Hvem kan få tilbud ved Sparbyhuset dagsenter?

For å benytte tilbudet må du være bosatt i Åsnes kommune og være over 18 år. Vi er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning. Ta kontakt med Ann Kristin på tlf. 458 72 283 for å avtale et første møte og omvisning. Du kan både ringe og sende SMS.

 

Hva innebærer det å benytte seg av tilbudet?

Det overordnede målet er å fremme psykisk helse og livskvalitet. Vi ønsker å legge til rette for personlig utvikling. For noen er vi en mellomstasjon på vei ut i arbeidslivet, for andre et fast tilholdssted i en kortere eller lengre periode.

 

Hva gjør vi på Sparbyhuset dagsenter?

Vi tilbyr ulike aktiviteter og et sosialt miljø. Sjekk ut facebookgruppen vår «Sparbyhuset» for detaljert månedsplan.

 

Hvordan er åpningstidene?

Vi har åpent tre dager i uka:  Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-14. Innenfor denne tidsrammen kan du komme når du vil og være så lenge du ønsker, med unntak av på turdager. Da er det satt fast oppmøtetidspunkt for avreise.

 

Koster det noe?

Tilbudet er gratis, men enkelte arrangerte turer i regi av dagsenteret må betales selv. Prisen oppgis alltid i forkant. De som ønsker kan kjøpe mat for 10 kr. per dag og kaffe/ te for 10 kr. per dag. Kontant betaling til Ann Kristin.

 

Hva kan Sparbyhuset dagsenter tilby deg?

Meningsfulle og varierte aktiviteter. Hver måned lages det en plan så du alltid vet hva som skjer den gjeldende dagen. Her kan du føle tilhørighet og bli en del av et fellesskap. Dagsenteret kan hjelpe deg med å bryte ut av isolasjon og forhindre tilbaketrekning. Vi kan være en del av din hverdag for å skape struktur om du ikke går på skole eller jobber for øyeblikket.

På Sparbyhuset dagsenter kan den enkelte være med å påvirke aktivitetene. Aktivitetene varierer, men tirsdag er fast turdag. Deltakere på dagsenteret kan også fritt benytte seg av Victus treningssenter tre dager i uken. Ann Kristin er med på trening en dag i uken og kan gi deg omvisning, veiledning og oppfølging etter ønske. Ta kontakt for mer informasjon. Du trenger ikke være i god form fra før. 

 

Dette forventer vi av deg som bruker av Sparbyhuset dagsenter:

Alle som benytter seg av Sparbyhuset dagsenter signerer på taushetserklæring ovenfor de andre deltakerne og på husreglene ved oppstart. Vi ønsker at alle deltar på ulike aktiviteter så langt det lar seg gjøre og medvirker til et godt miljø. Den enkelte bruker er med på å ta ansvar for egen trivsel, aktiviteter og gjøremål i fellesskap med andre brukere. Dagsenteret er rusfritt.

 

Politiattest:

Alle ansatte har gyldig politiattest.

 

Hva gjør du om du ikke er fornøyd?

Du kan klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan framsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med leder for tjenesten på tlf.:458 72 283 om det er noe du ønsker skulle vært gjort annerledes.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven