Fønix

Fønix er et lavterskeltilbud der det fokuseres på aktivitet/arbeid og sosial trening. Prosjektet skal gi deltakerne uttelling sosialt, og i forhold til psykisk helse og rusproblematikk.

  • Opplevelse av økt selvrespekt gjennom å tilby aktivitet og arbeid.
  • Opplevelse av mening.
  • Relasjonsbygging og tillitsarbeid brukes som utgangspunkt for endring.
  • Fønix prosjektet skal ha en rusdempende virkning.

 

Målgruppen er primært sosialhjelpsmottakere med problematikk knyttet til rus og psykisk helse.

Brukere av tjenesten må bo eller oppholde seg i kommunen.

 

Fønix har mål om meningsfulle og varierte aktiviteter. Hver måned lages det en månedsplan, slik at du alltid vet hva som skjer den gjeldende dagen. Du er velkommen til å komme med innspill på hva slags aktiviteter du ønsker.

 

  • Mandag er satt opp til at vi utfører en arbeidsoppgave som for eksempel snømåking eller vedkløyving. 
  • Tirsdag er vi inne og har kreativ dag.
  • Onsdag er forbeholdt FYSAK, hvor vi går en tur i skog og mark.
  • Torsdag er fridag.
  • Fredag er vi på treningssenter.

 

Fønix varer fra kl  9–14.30 tre dager i uka. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning.

 

Kontakt: Leder for Fønix, telefon: 48 89 22 06.

Du kan både ringe og sende SMS.

Besøksadresse: Kaptein Dreyersveg 21, 2270 Flisa