Koordinator for rus og psykisk helse

Kontaktinfo

Lene Iren Korntorp
Tverrfaglig spes.M/h
E-post
Telefon 62 95 67 63
Mobil 468 11 708