Koordinator for rus og psykisk helse

Koordinator er ansatt i enhet for koordinering, fag og forvaltning (KFF), kommunens tildelerenhet, og har mange av de tradisjonelle ruskonsulentfunksjonene.

Koordinator kan svare deg på spørsmål om tjenestetilbud, søknadsrutiner og andre relevante spørsmål, også i forbindelse med institusjonsopphold, og kan kontaktes for råd og generell veiledning.

Koordinator kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, eller hjelpe deg med å søke om andre kommunale tjenester. Åsnes kommune kan tilby oppfølging både før, under og etter behandling, og koordinator kan bistå i koordinering av tjenester. Koordinator kan sørge for at du får oppfølging mens du er i behandling, og i god tid før du blir utskrevet, slik at du har noe å komme ut til.

Både personer med psykiske lidelser, rusavhengige, spilleavhengige, pårørende og fagpersoner er velkommen til å ta kontakt på telefon eller e-post for videre veiledning.

Kontaktinfo

Lene Iren Korntorp
Tverrfaglig spes.M/h
E-post
Mobil 468 11 708