Miljøarbeidertjeneste til hjemmeboende

Besøksadresse: Kjølarønningen 13-15

Vakttelefon, hele døgnet: 45 63 92 95

 

Miljøarbeidertjenesten er en tjeneste som jobber med rehabilitering og habilitering for mennesker med ulike utfordringer.

Tjenesten har base på Kjølarønningen, men består av en utetjeneste som yter helsehjelp og/eller praktisk bistand til brukere og pasienter i egen bolig, og som har vedtak om tjenester innen psykisk helse- og rustjeneste.

Søknad sendes til, og fattes av Koordinering, fag og forvaltning.