Sparbyhuset aktivitetssenter

Sparbyhuset aktivitetssenter er en del av Psykisk helse- og rustjeneste. Aktivitetssenteret er til for å skape aktivitet og deltakelse for mennesker med psykiske helseplager.

 

Hvem kan få tilbud ved Sparbyhuset aktivitetssenter?

For å benytte tilbudet må du være bosatt i Åsnes kommune og være over 18 år. Vi er et lavterskeltilbud og du trenger ingen henvisning.

 

Hva innebærer det å benytte seg av tilbudet?

Sparbyhuset aktivitetssenter bruker kultur, fysisk aktivitet, meningsfull hverdagsaktivitet og friluftsliv som virkemiddel for å fremme helsen.

Vi ønsker å skape innhold og mening i hverdagen gjennom aktivitet og sosiale fellesskap.  

Gjennom aktivitet inspirere og motivere til medvirkning i egen bedringsprosess.

Gi kunnskap og erfaringer som bidrar til mening, mestring og utvikling i eget liv, samt åpne for deltagelse i lokalsamfunnet.

Tilby sosiale, kulturelle og kunnskapsformidlende arenaer og aktiviteter.

Hver måned lages det en månedsplan, slik at du alltid vet hva som skjer den gjeldende dagen. Du er velkommen til å komme med innspill på hva slags aktiviteter du ønsker.

Gå inn på  facebookgruppen vår «Sparbyhuset aktivitetssenter» for detaljert månedsplan.

 

Hvordan er åpningstidene?

Du trenger ingen henvisning.

Vi har åpent fire dager i uka: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 9 – 14.30. Innenfor denne tidsrammen kan du komme når du vil og være så lenge du ønsker, med unntak av turdagene tirsdager og bestemte arrangement. Det satt fast oppmøtetidspunkt for avreise på månedsplanen.

 

Koster det noe?

Tilbudet er gratis, men enkelte arrangerte turer må betales selv. Prisen oppgis alltid i forkant. De som ønsker kan kjøpe mat og kaffe/ te.

 

Dette forventer vi av deg:

Alle som benytter seg av tilbudet signerer på taushetserklæring ovenfor de andre deltakerne og på husreglene ved oppstart. Vi ønsker at alle deltar på ulike aktiviteter så langt det lar seg gjøre og medvirker til et godt miljø. Den enkelte er med på å ta ansvar for egen trivsel, aktiviteter og gjøremål i fellesskap med andre brukere. Vi forventer at du kommer upåvirket av rusmidler.

 

 Kontaktinformasjon: 

Telefon: 488 92 206 eller 458 72 283

Ta kontakt for å avtale et første møte og omvisning. Du kan både ringe og sende SMS.

Besøksadresse: Kaptein Dreyersveg 21, 2270 Flisa

Kontaktinfo

Tove Anita Fjeld
Leder
E-post
Mobil 40 43 73 89