Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet gjennom mer selvstendighet, egenmestring og trygghet. Teknologien skal sikre sosial trygghet og bidra til at den enkelte får oversikt over sin egen hverdag.

Velferdsteknologi kan deles inn i 4 grupper:

1.    Trygghets- og sikkerhetsteknologi. Dette omfatter teknologi som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. For eksempel: Trygghetsalarm, GPS sporing, brannalarm, innbruddsalarm, fallsensorer og komfyrvakt.

2.    Kompensasjons- og velværeteknologi. Dette omfatter teknologi som bistår når hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Gruppen omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet mer komfortabelt. For eksempel: Fjernstyring av lys og varme, automatisk medisindosetter, syns- og hørselshjelpemidler, ganghjelpemidler.

3.    Teknologi for sosial kontakt. Dette omfatter teknologier som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre. For eksempel: Bildetelefoni som for eksempel skype, sosiale medier som for eksempel Facebook, robotteknologi

4.    Teknologi for behandling og pleie. Dette omfatter teknologi som kan bidra til at mennesker gis mulighet til å bedre mestre egen helse. For eksempel: Pc med berøringsskjerm og kamera for kommunikasjon med helsepersonell, automatisk målinger av blodsukker, kroppstemperatur og vekt. 

 

ViTT benytter velferdsteknologi, og her er et utvalg av teknologi som er i bruk:

  • Automatisk medisindispenser (Evondos).
  • Memoplanner, for hjelp til å organisere hverdagen til den enkelte.
  • Mobil trygghetsalarm med GPS

 

Det finnes også en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Her finner man apper som kan være til hjelp for den enkelte.