Bredbånd

BESTILL FIBER HER

 

 

15. mai 2019 ble det inngått avtale mellom Åsnes kommune og Telenor om utbygging av fiber i følgende områder:

  • Bråtebekken (141 husstander)
  • Nergrenda / Konglebæk (88 husstander)
  • Skansen / Skalbukilen (177 husstander)
  • Lauta / Snålroa (178 husstander)
  • Flobergshagen (28 husstander)
  • Trangsrudroa (18 husstander)
  • Kalfossroa (61 husstander)
  • Karlstad (38 husstander)

 

I tidligere utbyggingsprosjekter har husstandene fått besøk på døra av Telenors selgere. Slik blir det ikke i disse områdene.

I stedet åpnes det opp for at husstandene bestiller fiber via nettsiden fiber.telenor.no

 

Frist for å gjøre avtale på fiber.telenor.no er 1. juli 2019.

 

28. mai var det informasjonsmøte i Rådhuskinoen om utbyggingsprosjektene i disse områdene. Ca 100 personer møtte opp.

 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

 

 

Status for utbygging av høyhastighets bredbånd pr 17. juni 2019 er slik:

Klikk for stort bilde

(OT= offentlig tilskudd, KT= kommunalt tilskudd, FT= fylkeskommunalt tilskudd)

 

 

 

 

 

Åsnes øst og Åsnes nord

 

Åsnes Øst og Åsnes Nord (se bredbåndskart over Hedmark) er innstilt for nasjonale NKOM-midler for 2019.

Disse områdene bli lagt ut på offentlig anskaffelsesprosess høsten 2019, med utbyggingsstart våren 2020. Dermed kan det oppnås 100 prosent dekning av høyhastighets bredbånd i Åsnes kommune.

 

Stor innsats fra ildsjeler

 

Utbygging av høyhastighetsbredbånd er et viktig satsingsområde for Åsnes kommune og er prioritert i økonomiplan 2019 - 2022.

I samarbeid med lokale ildsjeler har kommunen satt i gang flere prosjekter i Åsnes. 

Kommunen avsetter hvert år betydelig beløp til bredbåndsutbygging, og søker i tillegg fylkeskommunale og statlige midler til utbygging.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Kartløsning for bredbåndsutbygging

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet en kartløsning for bredbåndsutbygging. Her legges alle pågående bredbåndsprosjekter i Hedmark inn, og du kan sjekke status for ditt eget nærområde med adresse.

På kartet kan du se de områder Åsnes kommune har søkt om tilskudd til, de områder som er under utlysning, under utbygging og de områder som er ferdig utbygd.

Fargekodene på kartet viser hvilke områder det er søkt om bredbåndsmidler for, hvem som er innstilt til støtte, hvem som er godkjent, og videre status for utbygging.
 

Etter at du har åpnet kartet, trenger du å se tegnforklaringen. For å kunne se den må du klikke på symbolet med tre horisontale streker i øvre høyre hjørne (se bilde).

Klikk for stort bilde

 

Klikk på bildet nedenfor for å komme til kartet.

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Otto Langmoen
Sektorleder
E-post
Telefon 62 95 66 64
Mobil 977 77 756