Fra 1. april hentes selvtester for Covid-19 på biblioteket i bibliotekets åpningstid. Utlevering av selvtester i rådhusvestibylen avsluttes 31. mars.

  

I forrige uke var det i Åsnes 97 personer som testet positivt for Covid-19. Dette omfatter både PCR-tester tatt på teststasjon og selvtester registrert på nett.

 

Covid-19:

Teststasjonen i Våler og den lokale koronatelefonen har siste dag i drift i morgen, fredag 18. mars. Nasjonal koronatelefon, telefonnummer 815 55 015, kan fortsatt benyttes.

 

Det har vært en bratt nedgang i antall personer som registrerte seg med positiv selvtest for Covid-19 i forrige uke. Det er grunn til å anta at mange av de som nå får påvist smitte lar være å registrere positiv testresultat ved bruk av selvtest. Hvis du tester positivt på selvtest for Covid-19, registrerer du det her: https://pasient.remin.no/aasnes

 

Forrige uke var det 430 personer som testet positivt for Covid-19 i Åsnes. I tillegg kommer positive selvtester som ikke er registrert.

Det kan være en antydning til utflating nå, samtidig som det nå er færre barn og unge som får påvist smitte sammenlignet med tidligere i vinter.

 

I forrige uke ble det registrert 446 personer som hadde testet positivt for Covid-19 i Åsnes. Vi har nå tett oppunder 1500 personer med Covid-19 registrert hittil i år. 

 

I uke 4 var det 220 smittetilfeller i Åsnes. Mandag og tirsdag denne uka ble det påvist smitte hos henholdsvis 54 og 35 personer. For de fleste viser sykdommen seg i form av mildere symptomer som feber, hodepine og halsondt. Det høye antallet smittede legger press på smittesporingsarbeidet, og fra 2. februar er det noen endringer i reglene for karantene og isolasjon.

 

Smittekarantene er nå erstattet med testing. Åsnes kommune mottar nå større forsendelser med selvtester og kan fra torsdag 27. januar gjøre disse tilgjengelig for innbyggere i Åsnes kommune.

 

Mens det i uke 1 ble påvist Covid-19 hos 17 personer i Åsnes, var antallet i uke 2 55 personer. Så langt i år er det altså kommet 72 smittetilfeller. Dette er et høyt tall, men de fleste tilfellene befinner seg i kjente og avgrensede smitteklynger.

 

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser.