Det er årsmøtetider, og Åsnes kommune får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder for gjennomføring av årsmøter. Etter Covid19-forskriften kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 10 personer på innendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst. 

 

 

25. januar registrerte FHI at det var en smittet person tilhørende Åsnes kommune. Denne personen har ikke brukt testfasilitetene til Åsnes kommune på Haslemoen, og har ikke blitt registrert gjennom våre faste systemer.