Det er tid for skole- og barnehageavslutninger og for sommerfester av ymse slag. I den anledning kommer det mange korona-relaterte spørsmål om gjennomføringen av slike arrangement.

 

1. juni ble det påvist koronasmitte hos én person i Åsnes. Påfølgende dager er det påvist smitte hos fire av nærkontaktene til denne personen. Vi har altså fire nye smittede i går og i dag.

 

1. juni testet én person positivt for Covid-19. Smitteveien er så langt ukjent, og smittesporing pågår fortsatt. 

 

Én person testet fredag positivt for Covid-19. Vedkommende var allerede i karantene som nærkontakt, og det er derfor ingen nye nærkontakter. Det er nå åtte personer i Åsnes som er isolert med Covid-19. 

 

Det er ikke meldt om noen nye koronasmittede i dag. Det er nå ni personer isolert med Covid-19 i Åsnes.

 

Vi har nå fått tilbake prøvesvar for ansatte i hjemmebasert omsorg. Alle har testet negativt. 

 

Én person har testet positivt for Covid-19 i dag. Vedkommende har tilknytning til omsorgsboligen hvor det har vært smittetilfeller denne uka. Vedkommende isoleres i sitt hjem. Smittesporing er avsluttet, og det er fire nye nærkontakter.

 

Fredag 21. mai er det bekreftet smitte hos to personer som ikke er hjemmehørende i Åsnes, men hvor smittevei kan spores tilbake til smittetilfellene i omsorgsboligen fra tidligere i uka.

 

I dag er det konstatert smitte hos én person. Denne personen er nærkontakt til en tidligere smittet og satt allerede i karantene.

 

Siden fredag 14. mai er det påvist Covid19-smitte hos sju personer i Åsnes. Fem av disse smittetilfellene er tilknyttet en av kommunens omsorgsboliger. Alle som er berørt har fått informasjon direkte. Smittevegen er kjent.