LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

 

Det er årsmøtetider, og Åsnes kommune får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder for gjennomføring av årsmøter. Etter Covid19-forskriften kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 10 personer på innendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst. 

 

 

25. januar registrerte FHI at det var en smittet person tilhørende Åsnes kommune. Denne personen har ikke brukt testfasilitetene til Åsnes kommune på Haslemoen, og har ikke blitt registrert gjennom våre faste systemer.