Ved skoler og barnehager i Åsnes er det mange foresatte og ansatte som nå er bekymret og foreslår total stenging. Det å stenge barnehager og skoler fysisk, eller å gå over til utelukkende digital undervisning, er ikke noe lokal myndighet alene kan bestemme.

 

Smittesporingsteamet i Grue har viktig informasjon til dem som har kjørt buss 15. og/eller 16. mars.

Men mange nærkontakter til smittede gjør situasjonen uoversiktlig. Forskrift som begrenser organisert idretts- og fritidsaktivitet vil bli vurdert søndag.

 

Prøvesvarene som har kommet hittil i dag etter koronatesting viser at vi nå har fått fem smittetilfeller i Åsnes. Dette er fordelt på fire voksne og ett barn. 

  

Smittesituasjonen i Solør viser økende forekomst av koronasmitte den siste uka.

 

Kommuneoverlegene i Åsnes, Våler og Sør-Østerdal anbefaler nå at man i hele regionen bruker munnbind i offentlige miljøer, fremfor alt innendørs, hvor det er vanskelig å holde avstand. I tillegg påpeker de at tiden er inne for å minimere antall nærkontakter per uke.

 

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

 

Det er årsmøtetider, og Åsnes kommune får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder for gjennomføring av årsmøter. Etter Covid19-forskriften kan det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 10 personer på innendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst. 

 

 

25. januar registrerte FHI at det var en smittet person tilhørende Åsnes kommune. Denne personen har ikke brukt testfasilitetene til Åsnes kommune på Haslemoen, og har ikke blitt registrert gjennom våre faste systemer.