Barn og unge

Hva gjelder for barn og unge nå som vi er over i en “normal hverdag med økt beredskap”, og hvor trafikklysmodellen ikke lengre er gjeldende?

Vi forventer mer luftveisinfeksjoner i høst og vinter

Luftveisinfeksjoner hos barn og ungdom er en del av en normal hverdag. Med unormalt sterke smitteverntiltak siste 1,5 år, har det vært unormalt lite luftveisinfeksjoner hos unge. Ikke bare Covid-19, men alle slags virus – og bakterieinfeksjoner. Derfor vil mange barn og unge nå møte flere virus enn tidligere og få en del forkjølelser og andre luftveisinfeksjoner i høst og vinter. Det er forventet og helt normalt i og med vi har vært forskånet for det forrige infeksjonssesong. For barn og unge er det helt nødvendig å møte forskjellige virus for å utvikle et godt immunforsvar.

Vi følger nasjonale råd og fortsetter med god håndhygiene, hoster i albuekroken og holder oss hjemme når vi er syke.

Se illustrasjonen nedenfor. (Også tilgjengelig her)

 

Klikk for stort bilde 

 

Testkriterier

Følgende personer anbefales å teste seg, slik det er beskrevet i disse testkriteriene :

• Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus

• Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet

• Øvrige uvaksinerte nærkontakter

 

Ny teststrategi (TISK)  innebærer at person som er smittet har plikt til å isolere seg i 5 dager fra symptomdebut eller testdato. Isolasjonstid vurderes av kommuneoverlegen.

Nærkontakter har ikke lengre lovpålagt plikt til å teste seg eller gå i karantene.

Nærkontakter har likevel vært eksponert for smitte, og følgende smittevernråd gjelder derfor for nærkontakter 

 

Klikk for stort bilde 

 

 

Hva gjør du som foresatt når:

 • Hva bør du gjøre hvis du eller ditt barn får påvist Covid19 på hurtigtest eller PCR?
  • Kontakt barnehagen eller skolen og gi beskjed
  • Kontakt smittesporingsteamet i din kommune, og du vil få informasjon om videre forholdsregler derfra.
  • Den som har fått positiv test skal isoleres i 5 dager

 

 • Hva gjør du hvis du får beskjed fra barnehagen eller skolen om at det er smitte i ditt barns klasse /gruppe?
  • Testing er frivillig
  • Alle i klassen anbefales en hurtigtest. Dette får dere utdelt fra skolen. Alternativt åpent for drop-in på teststasjonen i Våler for testing fra 09-12 mandag-fredag.
  • Følg ekstra godt med på barnets helse de neste 10 dager og kontakt teststasjonen for test dersom barnet får symptomer fra luftveiene eller feber.