Begrensninger ved Åsnes helsestasjon

Grunnet koronavirus-pandemien er tilbudet ved Åsnes Helsestasjon begrenset.

- Barn og voksne med tegn til feber, luftveissmitte, hoste og/eller vært i kontakt med smittepåviste skal ikke inn på helsestasjonen, men ta kontakt på forhånd av avtalen.

- Barn til kontroll skal kun følges av én person (mor, far eller nærmeste foresatte).

- Barn til kontroll bes komme til avtalt tid, så man ikke oppholder seg unødvendig tid på venterom.

- Kontroller utenom 6-ukerskontroll og vaksinekontroll utsettes inntil videre.

- Kontroller hos jordmor går som planlagt.

- Oppfølging av nyfødte vil bli gjort etter avtale, med kontroller på helsestasjon.

 

- Drift av Helsestasjon for Ungdom i Solør fortsetter, men de som ønsker avtale bes kontakte oss i forkant på 90198568 eller LiseKjersti.Kjekshus@asnes.kommune.no

- Samtaler/konsultasjoner hos Barne- og familieteamet begrenses til det høyst nødvendige.   

Disse endringene gjøres for å begrense smittespredning.

I den anledning vil helsesykepleierne være mer tilgjengelig på telefon.

Det vil si at foreldre bes kontakte sin helsesykepleier ved behov ut over de kontroller som fortsatt utføres:

* Anne Kristin Svenkerud, barnekontroll/Sønsterud skole: 97199171

* Wenche Nygaard, barnekontroll/Jara skole og Solør Montessoriskole: 47974204

* Hildegunn Dyresen, Flisa skole: 96949675

* Lise Kjersti Kjekshus, barnekontroll, Åsnes ungdomsskole, Helsestasjon for ungdom: 90198568

* Linda Strand, Solør videregående avd. Flisa/Sønsterud: 95158525

* Tove Tjellaug,  jordmor: 97652904

 

Telefonnummer til Barne- og familieteamet:

Vilde, psykolog: 47974204

Kjersti: 48882403

Reidun: 48152970