Bruk av idrettsanlegg

Helsedirektoratet åpner for at idretten kan trene organisert igjen, så lenge lagene opprettholder smittevernsreglene.

Reglene er gjennomgått av konst. kommuneoverlege Jorun Slettli. Her er gjeldende anbefaling for Solør-kommunene fra 2. april:

 1. Grunnregel: Maks fem personer og to meters avstand
  For idretten gjelder de samme retningslinjene som ellers i samfunnet. Utendørs skal det ikke være grupper på mer enn fem personer, og alle må holde minst to meters avstand til hverandre.
  Idrettsaktivitet er lov, så lenge disse reglene overholdes. Voksne personer rådes til å være til stede når barn og ungdom trener, så de kan påse at reglene holdes.

 

 1. Ikke ta på samme utstyr
  Det er viktig at ingen tar på det samme utstyret med hendene. Det betyr at for eksempel at håndballspillere ikke kan kaste ballen til hverandre, men laget må trene med hver sin ball.

 

I fotball må ikke spillerne heade ballen til hverandre eller ta på den med hendene.

 

 1. Samme regler inne og ute
  Det er ingen forskjell på om idretten foregår inne eller ute, men det kan være en større utfordring å holde avstand og være maks fem om gangen innendørs.

 

 1. Garderobe og fellesdusj er forbudt
  Garderobene vil fortsatt være låst. Utøverne må dusje hjemme.

 

 1. Klar advarsel: Følg reglene
  Idrettspresidenten ber alle klubber og lag om å følge reglene. Hvis ikke de gjør det, vil de ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.

 

 1. Organisert kan være bedre enn uorganisert
  Det kan være bedre med organisert trening enn uorganisert. Da kan voksne være til stede og passe på at smittevernreglene blir fulgt.


Det kan komme endringer
Det har vært et stort behov innen idretten for en presisering av retningslinjene. Idretten og helsedirektoratet vil følge med på hvordan dette blir seende ut i praksis. Hvis det viser seg at organisert aktivitet kan bidra til smitte, så vil det komme innstramminger.


Kommunene i Solør følger med
Kommunen vil følge med på aktiviteten, og vil gjøre tiltak hvis disse reglene ikke fungerer.
- Jeg oppfordrer til at en voksen er tilstede og veileder øktene, sier konst. kommuneoverlege Jorun Slettli.
- Det er ikke greit med store grupper. Regelen om grupper på maks fem personer, og at alle må holde minst to meters avstand til hverandre, er viktig, understreker hun.


Kjøreregler fra Idrettsforbundet
Det er stor forskjell på ulike idretter og hvordan lag og klubber nå kan trene. Norges idrettsforbund skal utarbeide felles sett med kjøreregler som skal hindre smitte av koronavirus. Samtidig skal hvert enkelt av de 55 særforbundene lage regler for sine idretter. Klubbene har selv ansvar for å holde seg oppdatert på hva som gjelder.

 

Lekeplasser og utendørs treningsapparater i Åsnes er ikke stengt, men vi anmoder på det sterkeste alle om å være bevisst på smittefaren og følge retningslinjer som dette: 

Hold avstand til andre, helst 2 meter.

Unngå samling i større grupper.

Ha god håndhygiene og unngå å ta deg for mye i ansiktet.

Bruk hansker.

Vask gjerne av kontaktpunkter før og etter bruk med spritservietter eller våtservietter, og tørk av hendene etterpå.

Hold deg til et apparat om gangen og gjør en øvelse ferdig før du flytter deg over til neste.

Vask hendene med det samme du kommer hjem.