Gjenåpning av barnehager 21. april

Alle barnehagene i Åsnes åpner igjen tirsdag 21. april.

Klikk for stort bilde 

Det blir minimum sju timers åpningstid på alle barnehagene.

Det tilrettelegges for foresatte som jobber i samfunnskritiske jobber og for barn med spesielle behov.

Foresatte i de respektive barnehagene får informasjon direkte fra barnehagene sine via de kommunikasjonskanaler som brukes i den enkelte barnehage fra før.

I dagene før åpning foregår det en kartlegging av foresattes behov for barnehageplass slik at tilbudet kan tilpasses det reelle behovet.

Vi ønsker at én og samme person henter og leverer barnet i barnehagen, så langt det er praktisk mulig.

Vi anmoder også om at hjemmet til det enkelte barnehagebarn har samme holdning til smittevern og hygiene som barnehagene har. Dette for å unngå at barna får motstridende signaler om viktigheten av smitteverntiltak.

 

Information in foreign languages about kindergarten reopening

 

I videoen nedenfor redegjør ordfører Kari Heggelund og sektorleder oppvekst, Magne Berg, for gjenåpningen.

 

 

Bakgrunn for stenging

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Flere land har valgt å holde barnehagene åpne under pandemien, og det er ikke registrert økt forekomst av sykdom eller smittespredning i disse landene heller. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus. Skoler og barnehager ble stengt 12.mars ikke fordi barn ble ansett å være i risikogruppe, men for å bremse smittespredningen i samfunnet generelt.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte, og vi vil etter beste evne forsøke å ha samme grupper fra dag til dag.

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen. Barnet får da heller ikke lov til å møte før foreldre er friskmeldte.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Barn med kroniske sykdommer

Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet vurderer at det kan være enkelte grupper av barn hvor tilrettelagt undervisning i hjemmet kan tilbys ut fra et føre-var-prinsipp. Dette vil være de samme barna som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner. Det er også viktig å understreke at disse skal få tilbud om tilrettelagt undervisning i hjemmet, men kan likevel velge å møte i barnehagen og på skolen.

Gjenåpning av barnehager og skoler er viktig for barn og unges utvikling, omsorg og læring. Norsk barnelegeforening understreker derfor at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage og skole:

- Barn og unge med diabetes

- Barn og unge med velkontrollert astma

- Barn og unge med allergi

- Barn og unge med epilepsi

- Barn og unge med Downs syndrom

- Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt

- Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har stabil sykdom

- Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

 

Veileder om smittevern i barnehager finner du her

Dersom det fortsatt er spørsmål om ditt barn kan møte i barnehagen, så ta kontakt med fastlege som kan bistå i avgjørelsen.