Hva gjør du ved luftveissymptomer?

Norge har åpnet opp igjen, men hva gjør du hvis du får en luftsveisinfeksjon nå? Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hva du eller dine barns skal gjøre. Reglene gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere.

Klikk for stort bilde  

En normal hverdag med økt beredskap betyr at de aller fleste smitteverntiltakene opphører – men blir du smitta, har du plikt til å isolere deg. Blir du sjuk eller får symptomer, skal du holde deg hjemme. Du som er vaksinert, kan fortsatt smitte andre. Det er fortsatt viktig at du tester deg om du blir syk med luftveisinfeksjoner. Dette gjelder også for deg som er vaksinert.

I dette flytskjemaet kan du lett finne frem til hvilke regler som gjelder for voksne og barn mellom 0-4 år hvis de blir snufsete og får andre luftveissymptomer. 

Vaksinering er fortsatt viktig

Folk vil fremdeles bli syke – ikke utsett vaksineringen. I Innlandet ser vi at det er de yngre voksne fra 25-29 år som i noen kommuner har vært dårligst til å vaksinere seg. Dette er en gruppe som ofte har små barn. Små barn kan ikke vaksinere seg og de kan bli syke, tenk derfor på barna.

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

4. oktober endrer også Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine.

Både del- og fullvaksinerte som får covid-19 har lav risiko for sykehusinnleggelse, men god beskyttelse mot smitte med deltavarianten oppnås først etter den andre dosen. Det viser nye studier fra Folkehelseinstituttet.

Økt beredskap

Samfunnet har fortsatt økt beredskap og vil raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres.