Intern beredskapsvakt COVID 19

Fra 19. mars kl. 15.00 har kommunedirektøren i samarbeid med kommunens kriseledelse valgt å opprette og igangsette en beredskapsvakt knyttet mot situasjonen rundt – Covid19

Beredskapsvakt skal i første omgang ha en intern funksjon, med følgende oppgaver:

  • Følge opp og koordinere tiltak som er besluttet av kriseledelsen
  • Sørge for oppdatert informasjon (loggføre) – gjøres gjennom en daglig rapport i CIM:

* Følge det nasjonale og lokale mediebilde

* Fange opp nye bestemmelser og retningslinjer fra regjeringen, Helsedirektoratet og FHI

* Meldinger fra Fylkesmannen Innlandet (FMI)

* Situasjonen ved koronatelefonen i Solør og øvrig samarbeid med andre kommuner

* Lokale forhold i kommunen

  • Ha dialog med ordfører, kommunedirektør, kommuneoverlegen, sektorledere, kommunikasjonsrådgiver og andre etter behov
  • Rapportering gjennom kriseledelsesverktøyet - CIM

 

Organisering:

 

• Beredskapstelefonummer: 40 03 49 78, viderekobles til vakthavendes mobiltelefon.

 

• Beredskaps-epost: covid-19@asnes.kommune.no

 

Personell som inngår i vaktliste er inntil videre:

o Kommunedirektør

o Sektorleder – Oppvekst  

o Sektorleder - Samfunnsutvikling

o Spesialrådgiver – kommunedirektørens stab

o Beredskapskoordinator

 

Vaktturnus:

o Daglig, fra kl. 15.00 til 15.00 påfølgende dag (sovende nattevakt).

 

Myndighet:

Beredskapsvakten gis myndighet til å koordinere og følge opp besluttede tiltak på vegne av kriseledelsen.

Behov for beslutninger ut over dette skal som hovedregel framlegges kommunedirektør og/eller kriseledelsen.

I kritiske situasjoner som krever hastebeslutninger med akutt betydning for liv og helse, har beredskapsvakten delegert kommunedirektørens beslutningsmyndighet iht. delegeringsreglement og beredskapsplan.