Innmelding av arrangement til kommuneoverlege

Som ledd i jobben med det forebyggende arbeidet rundt korona-epidemien ønsker Åsnes kommune en oversikt over arrangementer som finner sted i kommunen. Ved en eventuell smittesituasjon kan det bidra til at vi kommer raskere i mål med smittesporingsarbeidet. Dersom det er behov for råd fra kommuneoverlegen vil opplysningene på innsendt skjema danne grunnlaget for vurdering og råd som gis. Her melder du inn opplysninger om ditt arrangement.

Klikk for stort bilde 

Helsedirektoratets regler for arrangement gjelder, og det er arrangøren selv som har ansvar for at retningslinjene følges.

Helsedirektoratets informasjon gjelder både arrangement i eget hjem, i leide lokaler og arrangement som er å regne som offentlige tilstelninger.

 

Krav om kontaktinfo fra deltagere

Selv om antall deltagere er færre enn dette, må arrangementet meldes inn til kommuneoverlegen for en vurdering av smitteverntiltak.

Alle arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal: 

1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares hvis behov for smittesporing. Som arrangør skal du ha oversikt over hvem som er til stede, inkludert kontaktopplysninger.

2. Påse at smittevernreglene overholdes og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. 

3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er til stede på arrangementer. 

 

Alle som skal gjennomføre idrett-, kultur-, livssyns- eller private arrangement må registrere sitt arrangement her ved hjelp av dette skjemaet:  

Digitalt skjema for melding om arrangement 

Man trenger ikke å logge seg inn for å bruke skjemaet.

 

Husk at anbefalingene fra myndighetene stadig kan endres, så det er viktig å følge med på oppdatert informasjon.

Foreløpig gjeldende råd:

Les råd for sammenkomster fra Helsenorge

Regjeringens spørsmål og svar om arrangementer

Les mer om anbefalinger for arrangement hos Folkehelseinstituttet


Kommunelegene oppfordrer alle som ønsker å gjennomføre arrangement om å forberede seg godt og tenke igjennom smitteverntiltak. Arrangør bør lage lokal smittevernplan.

Vi oppfordrer arrangører til å benytte Helsedirektoratets forslag til risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer.

 

Ta godt vare på hverandre, hold god avstand og husk god håndhygiene!

Vi ønsker lykke til med kommende arrangementer med gode smitteverntiltak.