Karantene, isolasjon, reiser

Når skal jeg være hjemme og når gjelder karantene eller isolasjon?

 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

 

Bønder i karantene kan trygt stelle dyrene sine

 

Retningslinjer fra Riksadvokaten om håndtering av smittevernlovbrudd

 

Informasjon fra regjeringen om koronavirus og reiser

 

Informasjon fra Grensetjänsten - For deg som bor og jobber grenseoverskridende

 

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19