Råd til butikkeiere

Kommunelegene i Solør gir råd til butikkeeiere som ønsker å holde butikkene åpne under koronakrisen.

Hygienetiltak

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det er viktig at virksomheten sikrer at ansatte er kjent med tiltakene under og har fått tilstrekkelig opplæring.

  • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender – da bør håndvask utføres først.
  • Håndvask eller hånd-desinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og på matserveringssteder.
  • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
  • Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/ hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig til bruk for ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.
  • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

 

Begrense antall kunder

Ta inn et begrenset antall kunder om gangen, slik at det ikke blir kø eller opphopning av folk inne i butikklokalet. Det bør maks være 10  kunder i butikken samtidig, i tillegg til personalet. Det må holdes minst 1 meters avstand.

Det kan være en ide å henge opp plakater rundt om i butikken som minne kundene om hygienerådene.

 

Kontaktløs betaling

Så langt som mulig bør kunder oppfordres til å betale med kort eller Vipps. I 2020 kan de fleste kunder betale med kort ved å "tæppe" betalingsterminalen. Et annet godt betalingsalternativ i disse dager er Vipps.

 

Nye ideer?

Vurder om virksomheten din kan tilby varer og tjenester på en ny måte. Det kan være alt fra hjemkjøring av varer til netthandel.

Det er også flere butikker som har innført reduserte åpningstider. Det kan også være aktuelt å tilby egne åpningstider for kunder som er i risikogruppen.

 

Import av varer fra områder med utbredt spredning

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning.

Sannsynligheten for at en smittet person forurenser en vare er lav, og risikoen er lav for å bli smittet av viruset som forårsaker covid-19 fra en pakke som har vært eksponert for ulike temperaturer og andre forhold under transport (informasjon fra Folkehelseinstituttet).

 

Kontinuitetsplanlegging

Virksomheter må forberede seg på at medarbeidere kan bli langvarig borte fra jobb ved mistanke om sykdom eller bekreftet sykdom, eller at de blir satt i karantene i 14 dager etter nærkontakt med personer som er smittet. 

Legg en plan for hvordan virksomheten vil takle en slik situasjon.