Testing og karantene for utenlandsbosatte arbeidstagere

Informasjon til utenlandske / utenlandsbosatte arbeidstagere og deres arbeidsgivere i Norge.

Regler for testing av de som har unntak fra innreisekaranteneplikten

Innreisekarantene på 10 dager gjelder ​for alle land land som står på Folkehelseinstituttets liste over land som er omfattet av karantene ved innreise til Norge. Lista revurderes hver 14.dag, og du finner den på fhi.no.

 

Unntak for arbeidsreiser

De som skal på jobb i Norge fra EØS/Schengen/Sverige kan få delvis unntak fra innreisekarantenen når de er i arbeid eller på vei til arbeid, men de har fortsatt karantene på fritiden. Man anbefaler alle med karanteneunntak testing. For helsepersonell er det påkrevet. 

Alle dagpendlere fra Sverige skal testes hver 7. dag. Dette er arbeidsgiveres ansvar. Ring koronatelefonen 62 95 69 91 for avtale om testing.

 

Testregime

Testingen skal gjennomføres med to tester.

Test 1: Så raskt som mulig, arbeidstakere er i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger.

Test 2: Tidligst dag 5 etter ankomst (etter avtale). Personen kan da fortsatt være i arbeid, men har karantene på fritiden. Ved negativt prøvesvar opphører karanteneplikten. Helsearbeidere skal ha munnbind i pasientarbeid i påvente av prøvesvar.

 

For arbeidstagere fra EØS/Schengen-området finansieres prøvetaking av arbeidsgiver.

 

Andre smitteverntiltak for de med unntak fra innreisekarantene:

Hold avstand når det er mulig. I nært arbeide med pasient skal arbeidstakeren bruke munnbind i karantenetiden.

 

Dagpendlere og ukependlere

Dagpendlere og ukependlere skal testes regelmessig. FHI legger opp til at kommunene kan gjøre lokal vurderinger for intervallene for testing.

For helsearbeidere innføres testing 1ggr/uke for dagpendlere og 2 ggr/uke for ukependlere direkte etter ferie. Dagpendlere og ukependlere i helse/omsorg i Grue, Åsnes og Våler skal bruke munnbind Kl 1 når de arbeider innenfor 2 meters avstand i helsetjenesten.

Dagpendlere skal testes hver 7. dag. Dette er arbeidsgiveres ansvar. Ring koronatelefonen 62 95 69 91 for avtale om testing.

Dagpendlere i helsetjenesten som også har jobb i Sverige kan ikke unntas fra karanteneplikten.