Korona-senter på Haslemoen

Kommunene Åsnes og Våler har i fellesskap etablert et koronasenter på Haslemoen leir. Senteret består av tre virksomheter: Haslemoen infeksjonsklinikk, koronatesting og IKAD Haslemoen.

Klikk for stort bildeHøst og vinter foregår testingen via et vindu på bygningens østre kortside.   

All telefonkontakt går via fastlegen din eller koronatelefonen for Solør.

 

Adresse: Leirvegen 11, 2437 Haslemoen

 

 

 

Haslemoen infeksjonsklinikk

Virksomheten i første etasje i bygningen kalles Haslemoen infeksjonsklinikk. Dette er et dagtilbud for legeundersøkelse av infeksjonssyke pasienter henvist fra fastlegekontorene for å begrense smittesituasjonen der.

Det er altså ikke et sted der man dukker opp uten avtale.

Hvis legen kommer fram til at man skal til infeksjonsklinikken, betyr ikke det nødvendigvis at man blir testet for korona. Nærmere vurderinger må gjøres før det eventuelt skjer, og det er kommuneoverlegen i respektive kommune som beslutter om noen skal testes eller ikke, i henhold til retningslinjer fra myndighetene.

Infeksjonsklinikken er åpen mandag - fredag. Det er fortsatt fastlegene som vurderer om pasienten skal ha time på fastlegekontoret eller på infeksjonsklinikken, så pasienten henvender seg til fastlegekontor eller daglegevakt i kommunen som vanlig. Ved behov for time på Haslemoen infeksjonsklinikk vil pasienten bli tildelt time. 

Fra uke 27  er også Elverum kommune med i denne tjenesten.

 

Koronatesting

LES OM TESTING HER

 

   

  IKAD Haslemoen

  Virksomheten i andre etasje kalles IKAD Haslemoen. «IKAD» står for interkommunal akutt døgnenhet.

  IKAD Haslemoen er klargjort for å ta imot koronapasienter fra Åsnes og Våler.

  De aktuelle pasientene er personer som kommer fra sykehusopphold etter behandling i forbindelse med Covid-19, sykdommen som koronaviruset kan føre til.

  Tilbudet er rettet mot pasienter som er «for friske» til fortsatt å være på sykehus, men samtidig for dårlige til å flytte hjem.

  Når sykehusene rigger seg for behandling av koronapasienter, må de omdisponere sine ressurser. Det kan føre til at pasienter som har vært innlagt av helt andre grunner enn Covid-19 skrives ut tidligere enn i en normalsituasjon og ikke kan reise hjem til seg selv. Pasienter i denne gruppen har også et tilbud på IKAD Haslemoen, men da i andre rom enn koronapasienter.

  Klikk for stort bildeLaila Herlyng (lege i Åsnes), Glenn Thomas Øverby (prosjektleder) og Bo Brendstrup (kommuneoverlege i Våler og medisinskfaglig ansvarlig på Haslemoen) i et av rommene på IKAD Haslemoen.    

  IKAD Haslemoen har 12 senger fordelt på fem rom. I utgangspunktet er tre senger tiltenkt Covid-19-syke, men dette kan utvides ved behov.

  Helsepersonell er fysisk til stede hele døgnet hvis det er pasienter på IKAD Haslemoen. Lege er tilgjengelig og kan tilkalles døgnet rundt.

  Ved inngangen til mai er det ingen pasienter på plass, men det er viktig å ha tilbudet klart hvis behovet oppstår.

  Koronapasientene tas i mot i en smittesluse der de geleides videre inn til rom med senger. Her blir de værende til lege skriver dem ut og de kan reise hjem.

  Klikk for stort bilde 

   

  Hva tilbys pasientene?

  Pasienter som kommer til IKAD Haslemoen, er alltid avklart etter at inklusjonskriterier i prosedyre for KAD (kommunal akutt døgnenhet) er oppfylt. Denne er spesifikk og tilpasset covid-situasjonen av leger.

  «Inklusjonskriterier»  er retningslinjer eller krav om tilstedeværelse av visse kjennetegn ved sykdom (for eksempel varighet) eller pasient (for eksempel alder) som nedfelles i en forskningsprotokoll før en medisinsk undersøkelse påbegynnes. 

  KAD har som oppgave å stabilisere, rehabilitere og behandle pasienten og bidra til å redusere behov for øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten, samt for KAD Haslemoen lindrende behandling ved Covid-19.

   

  Hvilke kriterier er det for å bruke tilbudet?

  Det er egne inklusjonskriterier for å benytte KAD. Dette er et tilbud i primærhelsetjenesten for pasienter som ikke kan sendes hjem, men som sykehuset mener er ferdig avklart eller ikke har behov for hjelp der,

   

  Når kan man sendes hjem?

  Når situasjonen er stabil nok til at man kan klare seg selv hjemme eventuelt med bistand fra hjemmesykepleien

   

  Hvordan ivaretas smittesikkerheten for pasienter som ikke har vært på sykehus pga av Covid-19, men pga andre forhold?

  Det er egne soner for smitte og ikke-smitte. Dette er tydelig regulert med sluser og egne innganger, samt bruk av smittevernutstyr der det er påkrevet

  Klikk for stort bilde