Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Hva kan koronasertifikatet brukes til?

Du kan bruke sertifikatet til å:

 • Dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test ved reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet.
 • Unngå karantene, test før innreise, test på grensen og innreiseregistrering når du reiser inn i Norge. Krav: Du må være fullvaksinert eller ha gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.
 • Delta på kystcruise med krav om koronasertifikat. Krav: Du må være beskyttet. Du er beskyttet når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for tre til 14 uker siden eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.
 • Delta på større arrangementer med krav om koronasertifikat. Krav: Du må ha status som beskyttet eller ha negativt prøvesvar fra test som nyere enn 24 timer.  

  Det er fra statens side besluttet at denne testen skal være gratis og kan tilbys av private aktører. Vi har i Solør ikke private aktører, og kommunene tilbyr derfor test på Haslemoen koronasenter på ukedager. 

  Hvis man skal delta på arrangement som stiller krav om gyldig koronasertifikat, må man booke testtid på den digitale løsningen for koronatest som finnes her.  Du kan også ringe koronatelefonen 62 95 69 91 mellom klokken 10 og 14 hverdager.

  Testkapasitet avhenger av belastning på Haslemoen. Testsenteret er stengt i helgene i sommer. 

 

Les mer om koronasertifikat her

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no.

Les om ditt koronasertifikat her

Alle som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det. For at helsemyndighetene skal kunne hjelpe personer som ikke kan benytte digitale løsninger, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.

For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det utviklet en egen løsning klar for bruk 24. juni.

Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

 

Fra torsdag 24. juni kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

 

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

Fra 24. juni kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. 

Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen.

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

 

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra 24. juni:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen