Koronavaksine

Åsnes og Våler har etablert felles prosjekt med vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber effektivt og godt med plan for vaksinering av befolkningen.

Klikk for stort bilde 

Prosjektgruppen og vaksinekoordinator har sammen med kommuneoverlegene utarbeidet detaljerte rutiner for ulike faser i vaksinearbeidet, og vi har plan for mottak, oppbevaring, innkalling og praktisk vaksinering av innbyggerne etter egne retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Sykehjemsbeboere får sin vaksine på sykehjemmet. Beboere i omsorgsboliger, bofellesskap og lignende vaksineres der de bor, mens resten av innbyggerne vil få informasjon om hvor de skal møte for vaksinering.

Vi vil ta direkte kontakt med alle i risikogruppene som har bostedsadresse i kommunen. Det vil da gis en konkret invitasjon til vaksinetid på legesenter etter hvert som vi mottar vaksinedoser.  

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste!

 

Vaksinen er gratis for alle, og vi vil ikke be om betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

I tiden som kommer er det sannsynlig at mange blir utsatt for svindelforsøk som spiller på koronavaksinering. Får du sms eller epost om dette, bør du være nøye med sjekke hvem som er avsender. Gi ikke fra deg betalingsinformasjon.

 

I uke 2 får Åsnes kommune tildelt 36 vaksinedoser onsdag, hvor 30 doser tildeles til beboere på sykehjemmet.

 

Åsnes kommune får de første vaksinedosene levert tirsdag, og starter vaksinering av beboere på Åsnes sykehjem onsdag 6. januar. I første forsendelse får vår kommune 48 doser.