Koronavaksine

Hvis du har spørsmål om vaksinering, kan du sende epost til vaksine@asnes.kommune.no

Klikk for stort bilde 

Vi kjører drop-in-vaksinering

Uke 37, Onsdag 15.09.21 ved Åsnes legesenter kl. 16.30 – 18.30

Uke 38, Fredag 24.09.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 11.00

Uke 39, Fredag 01.10.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 11.00

Uke 40, Fredag 08.10.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 11.00

Åsnes helsestasjon ligger i Negardsvegen 1 på Flisa, der lensmannskontoret var tidligere.

Drop-in-vaksineringstilbudet gjelder både for deg som

·         ikke har fått dose 1 ennå

·         har fått dose 1 for mer enn tre uker siden, men som ikke har fått avtalt tid for å få dose

 

Åsnes og Våler har felles vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber med vaksinering av befolkningen.      

Prosjektgruppen og vaksinekoordinator har sammen med kommuneoverlegene utarbeidet detaljerte rutiner for ulike faser i vaksinearbeidet, og vi har plan for mottak, oppbevaring, innkalling og praktisk vaksinering av innbyggerne etter egne retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Pasientreiser dekker ikke transport til og fra vaksinasjon da vaksinering ikke kan defineres som helsehjelp. Det er derfor nødvendig at den enkelte kan ordne transport selv. Hvordan du løser transport, kan avtales da vi ringer.

Vaksinen er gratis for alle, og vi vil ikke be om betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

Har du spørsmål om vaksine, kan du ringe koronatelefonen for Solør på 62956991.

Spørsmål som handler om vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager. 

 

 

Hvem skal få 3. dose vaksine?

I tråd med regjeringens beslutning om å tilby 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, ønskes det nå at dette iverksettes.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

 

• Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

• Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling i forhold til vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
De som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte og vise fram identifikasjon og dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning der pasientens navn står.

Liste over immundempende medisiner finnes her

 

 

Hvem identifiserer og informerer pasienten, og hvor skal de vaksineres?

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Majoriteten av pasientene vil kunne vaksineres i kommunene, og pasientene må i de fleste tilfeller selv oppsøke vaksinasjonstilbudet i egen kommune for å få time til vaksinasjon med 3. dose når de har mottatt varselet fra behandlende lege. Pasienten må da ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Det presiseres at dette ikke primært er fastlegens ansvar.

Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker

 

Om du tenker du er tilhørende gruppe 1 eller gruppe 2 som beskrevet ovenfor, kan du ta kontakt med behandlende lege i spesialisthelsetjenesten, eller din fastlege. Om du har dokumentasjon på at du skal prioriteres for 3. dose, ta kontakt med koronatelefonen på 62956991, hvor spørsmål som omhandler vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager. eller du kan sende mail til vaksine@asnes.kommune.no

Onsdag 15. september kl. 16.30 – 18.30 er det drop in-vaksinering ved Åsnes legesenter. 

 

Det vil bli vaksinering mot Covid 19 ved Åsnes ungdomsskole onsdag 15. september.

 

Det var mange som benyttet seg av tilbudet om drop in-vaksinering denne uka. Neste uke blir det ny mulighet for å få vaksine uten å ha bestilt time på forhånd.

 

Onsdag 1. september kl 16-19 blir det drop in-vaksinering på Åsnes legesenter. Du kan altså komme for å få koronavaksine uten å ha avtalt time på forhånd.

  

Det er nå bestemt at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen. 

 

I uke 33 har det vært stor aktivitet med vaksinering med dose 2. Denne uka er det i Åsnes satt 1070 doser fordelt på onsdag og torsdag. Av disse var det 140 personer som fikk sin første dose.

 

I uke 30 har vi flere vaksinedoser til rådighet enn vi har folk å vaksinere. Vi ber derfor om at alle som ønsker vaksine registrerer seg så fort som mulig. 

 

 

Vi ber om at alle som ønsker Covid19-vaksine registrerer seg. Det er vi rett og slett avhengige av for å lykkes med vaksineringen.

  

Vi vaksinerer fortsatt i risikogruppe 5, men vil nok bli ferdige med den, samt starte opp med risikogruppe 6 i uke 22. Da får Åsnes kommune 672 doser.

 

Denne uken (uke 19) vaksineres 231 personer i Åsnes. Det er mange revaksineringer nå, da vi starter opp med dose 2 (Pfizer) til dem som fikk 1. dose AstraZeneca for 11 uker siden.