Koronavaksine

Åsnes og Våler har felles vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber med vaksinering av befolkningen. Du kan selv registrere deg i vaksinekø. Les mer her. 


Klikk for stort bilde         

 

Prosjektgruppen og vaksinekoordinator har sammen med kommuneoverlegene utarbeidet detaljerte rutiner for ulike faser i vaksinearbeidet, og vi har plan for mottak, oppbevaring, innkalling og praktisk vaksinering av innbyggerne etter egne retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Sykehjemsbeboere får sin vaksine på sykehjemmet. Beboere i omsorgsboliger, bofellesskap og lignende vaksineres der de bor, mens resten av innbyggerne vil få informasjon om hvor de skal møte for vaksinering.

Vi vil ta direkte kontakt med alle i risikogruppene som har bostedsadresse i kommunen. Det vil da gis en konkret invitasjon til vaksinering på Åsnes legesenter etter hvert som vi mottar vaksinedoser.  

Er du 75 år eller eldre, har du fått følgende brev tilsendt i posten (PDF, 117 kB)

Når man takker ja til 1. vaksinedose, forventes det at man også er tilgjengelig og stiller opp til 2. vaksinedose. Pr. 17. juni er det 12 uker som er veiledende intervall mellom 1. og 2. dose.

De som har fått 1. dose av vaksinen fra AstraZeneca får 2. dose av vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Pasientreiser dekker ikke transport til og fra vaksinasjon da vaksinering ikke kan defineres som helsehjelp. Det er derfor nødvendig at den enkelte kan ordne transport selv. Hvordan du løser transport, kan avtales da vi ringer.

Egenerklæringsskjema som er blitt sendt ut i posten skal tas med på vaksinasjonsdagen.

 

Vaksinen er gratis for alle, og vi vil ikke be om betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

Det er sannsynlig at mange blir utsatt for svindelforsøk som spiller på koronavaksinering. Får du sms eller epost om dette, bør du være nøye med sjekke hvem som er avsender. Gi ikke fra deg betalingsinformasjon.

 

Har du spørsmål om vaksine, kan du ringe koronatelefonen for Solør på 62956991.

Spørsmål som handler om vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager. 

I uke 30 har vi flere vaksinedoser til rådighet enn vi har folk å vaksinere. Vi ber derfor om at alle som ønsker vaksine registrerer seg så fort som mulig. 

 

 

Vi ber om at alle som ønsker Covid19-vaksine registrerer seg. Det er vi rett og slett avhengige av for å lykkes med vaksineringen.

  

Vi vaksinerer fortsatt i risikogruppe 5, men vil nok bli ferdige med den, samt starte opp med risikogruppe 6 i uke 22. Da får Åsnes kommune 672 doser.

 

Denne uken (uke 19) vaksineres 231 personer i Åsnes. Det er mange revaksineringer nå, da vi starter opp med dose 2 (Pfizer) til dem som fikk 1. dose AstraZeneca for 11 uker siden.

 

I forrige uke (uke 16) ble det vaksinert 273 personer, inkludert 40 personer i risikogruppe 3 som ble vaksinert med dose nummer to.

 

Vaksineringen mot Covid-19 fortsetter, og det er satt 310 førstedoser denne uken. Til uka går antallet doser noe ned. Vi får 273 doser, hvor 37 går til revaksinasjon. I uke 17 får Åsnes 350 doser. Vi driver fortsatt med risikogruppe 4.

 

Alle over 75 skal nå ha fått tilbud om vaksinering. Det kommer flere Pfizer-vaksiner i ukene framover.

 

Risikogruppe 3 (75-84 år) prioriteres.

 

Norge har valgt å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. Som en logisk konsekvens betyr dette at vaksinering med AstraZeneca-vaksinen settes på vent også i Åsnes.

I uke 9 har vi revaksinert de som fikk Pfizer-vaksine i uke 6 (120 stk.+ 12 nye), samt noen få nye denne uken ved Åsnes legesenter. I tillegg har vi vaksinert 100 helsepersonell med AstraZeneca-vaksinen i Rådhuskinoen kulturhus.