Koronavaksine

 

Hvis du har spørsmål om vaksinering, kan du sende epost til vaksine@asnes.kommune.no

Fredag 29. april er siste fredag med mulighet for drop-in-vaksinering:

Fra uke 10 er det vaksinering kun i Åsnes, for befolkningen i både Våler og Åsnes. Dette skjer på Åsnes helsestasjon fredager kl. 09-11 som drop-in ut april måned.

Åsnes helsestasjon ligger i Negardsvegen 1 på Flisa (der det tidligere var lensmannskontor)

 

Koronavaksinering i Våler og Åsnes etter 1. mai

Eldre;

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 80 år og eldre, som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskingsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Svekket immunforsvar;

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3.

Reise;

Det kan være aktuelt at de over 18 år har behov for vaksine med tanke på reise til ulike land som krever dette i vasksinepasset.

Kommunen kommer ikke til å aktivt kalle inn til vaksinasjon av oppfriskningsdose, men den enkelte som ønsker dette må selv ta kontakt for timebestilling.

Vaksinasjon for innbyggere i Våler og Åsnes foregår på fredager ved helsestasjonen i Familiens hus på Flisa (der det tidligere var lensmannskontor, Negardsvegen 1).

Ring tlf. 62956770 for bestilling av time.

 

Mer informasjon;

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

I Åsnes og Våler fortsetter vaksineringen for fullt. 

 

Siden 1. november er det registrert 14 tilfeller av Covid-19 i Åsnes. Fem av disse er nå ute av isoleringen de ble pålagt. Per i dag har vi ni personer isolert med Covid-19.

 

Onsdag 15. september kl. 16.30 – 18.30 er det drop in-vaksinering ved Åsnes legesenter. 

 

Det vil bli vaksinering mot Covid 19 ved Åsnes ungdomsskole onsdag 15. september.

 

Det var mange som benyttet seg av tilbudet om drop in-vaksinering denne uka. Neste uke blir det ny mulighet for å få vaksine uten å ha bestilt time på forhånd.

 

Onsdag 1. september kl 16-19 blir det drop in-vaksinering på Åsnes legesenter. Du kan altså komme for å få koronavaksine uten å ha avtalt time på forhånd.

  

Det er nå bestemt at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen. 

 

I uke 33 har det vært stor aktivitet med vaksinering med dose 2. Denne uka er det i Åsnes satt 1070 doser fordelt på onsdag og torsdag. Av disse var det 140 personer som fikk sin første dose.

 

I uke 30 har vi flere vaksinedoser til rådighet enn vi har folk å vaksinere. Vi ber derfor om at alle som ønsker vaksine registrerer seg så fort som mulig. 

 

 

Vi ber om at alle som ønsker Covid19-vaksine registrerer seg. Det er vi rett og slett avhengige av for å lykkes med vaksineringen.