LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Koronavaksine

Åsnes og Våler har felles vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber med vaksinering av befolkningen. Du kan selv registrere deg i vaksinekø. Les mer her. 

 

Prosjektgruppen og vaksinekoordinator har sammen med kommuneoverlegene utarbeidet detaljerte rutiner for ulike faser i vaksinearbeidet, og vi har plan for mottak, oppbevaring, innkalling og praktisk vaksinering av innbyggerne etter egne retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Sykehjemsbeboere får sin vaksine på sykehjemmet. Beboere i omsorgsboliger, bofellesskap og lignende vaksineres der de bor, mens resten av innbyggerne vil få informasjon om hvor de skal møte for vaksinering.

Vi vil ta direkte kontakt med alle i risikogruppene som har bostedsadresse i kommunen. Det vil da gis en konkret invitasjon til vaksinetid på legesenter etter hvert som vi mottar vaksinedoser.  

Er du 75 år eller eldre, har du fått følgende brev tilsendt i posten (PDF, 117 kB)

 

Pasientreiser dekker ikke transport til og fra vaksinasjon da vaksinering ikke kan defineres som helsehjelp. Det er derfor nødvendig at den enkelte kan ordne transport selv. Hvordan du løser transport, kan avtales da vi ringer.

Egenerklæringsskjema som er blitt sendt ut i posten skal tas med på vaksinasjonsdagen.

 

Vaksinen er gratis for alle, og vi vil ikke be om betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

I tiden som kommer er det sannsynlig at mange blir utsatt for svindelforsøk som spiller på koronavaksinering. Får du sms eller epost om dette, bør du være nøye med sjekke hvem som er avsender. Gi ikke fra deg betalingsinformasjon.

 

Har du spørsmål om vaksine, kan du ringe koronatelefonen for Solør på 62956991.

Spørsmål som handler om vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager. 

Alle over 75 skal nå ha fått tilbud om vaksinering. Det kommer flere Pfizer-vaksiner i ukene framover.

 

Risikogruppe 3 (75-84 år) prioriteres.

 

Norge har valgt å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. Som en logisk konsekvens betyr dette at vaksinering med AstraZeneca-vaksinen settes på vent også i Åsnes.

I uke 9 har vi revaksinert de som fikk Pfizer-vaksine i uke 6 (120 stk.+ 12 nye), samt noen få nye denne uken ved Åsnes legesenter. I tillegg har vi vaksinert 100 helsepersonell med AstraZeneca-vaksinen i Rådhuskinoen kulturhus.

 

Vi får AstraZeneca-vaksiner i 100 doser pr. uke nå, som i første omgang skal prioriteres til helsepersonell og deretter innbyggere under 65 år i risikogruppe 5, 6 og 7. Da det kan komme 100 doser ukentlig av AstraZeneca, kan det gå fort fremover for disse gruppene nå.

Totalt 438 personer er ferdigvaksinert i Åsnes. I den kommende perioden fortsetter vi med vaksinering av innbyggere i alderen 75 – 84 år og helsepersonell.

 

Det er nå besluttet at kommuner skal få større leveranser av koronavaksinen Comirnaty (BioNtech-Pfizer) fra uke 5. Åsnes får derfor levert 180 vaksinedoser denne uken. 36 går til revaksinering. 115 doser blir gitt til innbyggere med alder 85 år og eldre, og 29 doser til helsepersonell.  

  

Åsnes får levert 102 vaksinedoser i uke 4. 48 doser går til revaksinering av sykehjemsbeboere, mens 43 til andre innbyggere og 11 til helsepersonell. 

Åsnes får levert 30 vaksinedoser i uke 3.

I uke 2 får Åsnes kommune tildelt 36 vaksinedoser onsdag, hvor 30 doser tildeles til beboere på sykehjemmet.