Koronavaksine

Hvis du har spørsmål om vaksinering, kan du sende epost til vaksine@asnes.kommune.no

Klikk for stort bilde 

Vi kjører drop-in-vaksinering

Uke 45, Fredag 12.11.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 11.00

Uke 46, Fredag 19.11.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 12.00

Uke 47, Fredag 26.11.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 12.00

Uke 48, Fredag 03.12.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 12.00

Uke 49, Fredag 10.12.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 12.00

Uke 50, Fredag 17.12.21 ved Åsnes helsestasjon kl. 09.00 – 12.00

 

Åsnes helsestasjon ligger i Negardsvegen 1 på Flisa, der lensmannskontoret var tidligere.

Drop-in-vaksineringstilbudet gjelder for deg som

· ikke har fått dose 1 ennå

· har fått dose 1 for mer enn tre uker siden, men som ikke har fått avtalt tid for å få dose 2

· pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som oppfyller kriteriene for å få dose 3

· er i aldersgruppen 65-74 år og fikk dose 2 for mer enn fem måneder siden og som nå skal få dose 3

 

Hvem skal få 3. dose vaksine?

I tråd med regjeringens beslutning om å tilby 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, tilbys disse personene en tredje vaksinedose.

 

For informasjon om tredje vaksinedose til personer over 65 år som IKKE har alvorlig svekket immunforsvar, klikk her

 

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar:

• Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

• Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling i forhold til vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
De som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte og vise fram identifikasjon og dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning der pasientens navn står.

Liste over immundempende medisiner finnes her

 

Hvem identifiserer og informerer pasienten?

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Majoriteten av pasientene vil kunne vaksineres i kommunene, og pasientene må i de fleste tilfeller selv oppsøke vaksinasjonstilbudet i egen kommune for å få time til vaksinasjon med 3. dose når de har mottatt varselet fra behandlende lege. Pasienten må da ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Det presiseres at dette ikke primært er fastlegens ansvar.

Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Om du tenker du er tilhørende gruppe 1 eller gruppe 2 som beskrevet ovenfor, kan du ta kontakt med behandlende lege i spesialisthelsetjenesten, eller din fastlege. Om du har dokumentasjon på at du skal prioriteres for 3. dose, ta kontakt med koronatelefonen på 62956991, hvor spørsmål som omhandler vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager. eller du kan sende mail til vaksine@asnes.kommune.no

 

 

 

Åsnes og Våler har felles vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber med vaksinering av befolkningen.      

Prosjektgruppen og vaksinekoordinator har sammen med kommuneoverlegene utarbeidet detaljerte rutiner for ulike faser i vaksinearbeidet, og vi har plan for mottak, oppbevaring, innkalling og praktisk vaksinering av innbyggerne etter egne retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Pasientreiser dekker ikke transport til og fra vaksinasjon da vaksinering ikke kan defineres som helsehjelp. Det er derfor nødvendig at den enkelte kan ordne transport selv. Hvordan du løser transport, kan avtales da vi ringer.

Vaksinen er gratis for alle, og vi vil ikke be om betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

Har du spørsmål om vaksine, kan du ringe koronatelefonen for Solør på 62956991.

Spørsmål som handler om vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager. 

Åsnes får levert 102 vaksinedoser i uke 4. 48 doser går til revaksinering av sykehjemsbeboere, mens 43 til andre innbyggere og 11 til helsepersonell. 

Åsnes får levert 30 vaksinedoser i uke 3.

I uke 2 får Åsnes kommune tildelt 36 vaksinedoser onsdag, hvor 30 doser tildeles til beboere på sykehjemmet.

 

Åsnes kommune får de første vaksinedosene levert tirsdag, og starter vaksinering av beboere på Åsnes sykehjem onsdag 6. januar. I første forsendelse får vår kommune 48 doser.