Prioritering blant risikogrupper

Prioriteringsrekkefølgen for vaksinering tar utgangspunkt i denne inndelingen:

Risikogruppe 1: Beboere i sykehjem 

Risikogruppe 2: Alder 85 år og eldre

Risikogruppe 3: Alder 75-84 år 

Risikogruppe 4: Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

Risikogruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

Risikogruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Risikogruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Gruppe 8: Alder 55-64 år 

Gruppe 9: Alder 45-54 år 

Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år

Gruppe 11: Alder 25-39 år

 

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon* 
 • Immunsvikt* 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese, Downs syndrom)* 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag 

 

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

 • For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper

Personer med problematisk illegalt rusmisbruk kan prioriteres som en egen gruppe, selv om de enkelte i gruppen ikke er individuelt prioritert i henhold til den overordnete prioriteringsrekkefølgen. Les mer i: