Tredje dose / booster-dose / oppfriskningsdose

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle over 65 år skal få tilbud om en oppfriskningdose. Du bestemmer selv om du ønsker en tredje dose.

Klikk for stort bilde 

En oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Det er foreløpig kun Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som er godkjent til bruk som oppfriskningsdose.

Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum fem måneder etter dose 2.

Dersom du har hatt påvist Corona trenger du ikke en tredje dose.

Sykehjemsbeboere

I Åsnes er vi ferdige med å sette tredje vaksinedose, den såkalte boosterdosen, på beboere på sykehjemmet.

Personer over 85 år

Hjemmeboende over 85 år er kontaktet direkte med tilbud om tredje dose. Det er 189 personer i denne målgruppa. 150 av dem ble vaksinert i uke 45. Dette arbeidet ble fremskyndet en uke sammenlignet med opprinnelig plan.

Blant de resterende personene er det personer vi ikke har fått tak i eller som ikke ønsker vaksinen. Personer i denne målgruppa som ikke har fått en tredje dose vaksine, men som ønsker det, må ta kontakt med koronatelefonen. Er du pårørende til en person i denne gruppa, oppfordrer vi deg til å informere personen om dette. 

Personer i aldersgruppa 75-84

Personer i aldersgruppa 75-84 år får tilbudet om tredje vaksinedose i form av brev som er sendt ut i uke 45. Denne vaksineringen foregår 17. november og 24. november.

Du som er født i 1946 eller tidligere (75 år +) kan møte på drop-in-vaksinering på Åsnes legesenter. Tidspunkt for oppmøte avhenger av etternavnet ditt.

Har du etternavn som begynner på A-L, kan du komme ONSDAG 17. NOVEMBER. kl. 16:00 - 20:00

Kl. 16-18 Vaksinasjon for personer med etternavn fra A til og med F

Kl. 18-20 Vaksinasjon for personer med etternavn fra G til og med L

 

Har du etternavn som begynner på M-Å, kan du komme ONSDAG 24. NOVEBMER kl. 16:00 - 20:00

Kl 16-18 Vaksinasjon for personer med etternavn fra M til og med R

Kl 18-20 Vaksinasjon for personer med etternavn fra S til og med Å

 

Personer i aldersgruppa 65-74 år

Personer i aldersgruppa 65-74 år BLIR OGSÅ kontaktet direkte via brev med tilbud om vaksinering.

For denne gruppa er det datoene 1. og 8. desember som gjelder for vaksinering med tredje dose på Åsnes legesenter.

Har du etternavn som begynner på A-L, kommer du ONSDAG 1. DESEMBER. kl. 16:00 - 20:00

Kl. 16-18 Vaksinasjon for personer med etternavn fra A til og med F

Kl. 18-20 Vaksinasjon for personer med etternavn fra G til og med L

 

Har du etternavn som begynner på M-Å, kommer du ONSDAG 8. DESEMBER kl. 16:00 - 20:00

Kl 16-18 Vaksinasjon for personer med etternavn fra M til og med R

Kl 18-20 Vaksinasjon for personer med etternavn fra S til og med Å

 

NB: Det er krav om at det skal gå fem måneder mellom dose 2 og 3. Hvis du er i gruppa 65-74 år og det før 1. eller 8. desember har gått fem måneder siden du fikk dose 2, oppfordrer vi deg til å komme på drop-in-vaksinering på Åsnes helsestasjon på fredager mellom kl. 9 og 12 i stedet. Dette for å fordele antallet mennesker som kommer til vaksinering.

 

Helsepersonell

Vi er også godt i gang med vaksinasjon av helsepersonell, som skal skje parallelt med at vi vaksinerer de over 65 år.