Vaksine til ungdom

Ungdom 16 – 17 år:

Elever ved Solør videregående skole vil få tilbud om vaksinering på skolen:

Avdeling Flisa: Mandag 29. november kl. 09.30 – 13.00

Avdeling Sønsterud: Torsdag 2. desember kl. 08.00 – 10.30

 

 

Ungdom som fikk vaksinedose 1 i uke 35 − men som ikke går på Solør videregående skole − har via SMS fått tilbud om dose 2 i uke 47.

De som som er i alderen 16 – 17 år, og som ikke har fått tilbud om vaksinedose 1 eller 2, kan møte opp på drop-in-vaksinering ved Åsnes helsestasjon fredager kl. 09.00 – 12.00.

Det skal gå minst 12 uker mellom dose 1 og 2 for personer i denne alderen.

 

Er du mellom 12-15 år og har ikke fått koronavaksine, kan du fortsatt få tilbud om dette.

Husk da å fylle ut samtykkeskjema signert av begge foresatte. (Det kreves at du må ha fylt 12 år).

Barn i alderen 12-15 år skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2.