Lokal korona-telefon / Informasjon fra Åsnes legesenter

De tre Solør-kommunene har opprettet en felles informasjonstelefon for deg som har mistanke om at du er smittet av koronaviruset.

Telefonen er åpen mandag - fredag kl 08.30-15.00 og bemannes av helsepersonell.

Telefonnummeret er 62 95 69 91.

Etter stengetid kan du ringe legevakt på telefon 116117.

Koronatelefonen og teststasjonen er stengt i helgene og på helligdager. Dette skyldes relativt liten pågang. Vi gjør oppmerksom på at det er mulighet for å ringe legevakten for spørsmål omkring korona i helgene. Det vises også til nasjonal koronatelefon  815 55 015.

 

Selv om telefonen er åpen til kl. 15, anmoder vi på det sterkeste om at man ringer før kl. 14.30. Dette fordi oppfølging av innkomne samtaler er tidkrevende og må gjøres samme dag. Det legger beslag på arbeidskraft som allerede har nok å gjøre i den kritiske situasjonen vi nå er oppe i. Så ring helst før kl 14.30.

Hvis du har generelle spørsmål, henviser vi fortsatt til Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) og Informasjonstelefonen på telefon 815 55 015.

Vi minner om viktigheten av at alle som har luftveisplager og trenger legehjelp først ringer koronatelefonen.

Dette bidrar til å avlaste legevakta.

I samråd med kommuneoverlegene i Grue og Våler er vi grunnet situasjonen vi står i nå nødt til å stenge legekontorene for direkte oppmøte uten at det er gjort avtale først.

De som har avtale kan ringe på dørklokken og bli sluppet inn. Åsnes Legesenter kan fortsatt nås på telefon 62 95 08 40.

I samråd med kommuneledelsen i Åsnes er legesenterets inngangsdør stengt fra og med 18. mars kl 08.00

 

 

Korona-informasjon på Åsnes legesenters nettsider

Kommuneoverlegene i Åsnes oppfordrer pasientene tilhørende Åsnes legesenter å benytte seg av E-konsultasjon og E-kontakt der det er mulig. Dette for å redusere smittefare og press på telefon.

Dette er tilgjengelig via helsenorge.no. Man må opprette dialog med fastlege for å kunne benytte tjenesten.

Pasientene har kun tilgang til den fastlegen de står registrert på.

Hvis ting haster, må man ringe legekontoret.

Vikarleger har dessverre ikke tilgang i nåværende system.

 

Åsnes kommune har innført nye bestemmelser for timer hos fastlege.​

For å kunne redusere eller forsinke et mulig utbrudd av koronavirus har fastlegene i Åsnes endret sine bestemmelser for timebestilling. Åsnes Legesenter må prioritere nødvendig helsehjelp, og alle rutinekontroller må vurderes i forhold til om de kan utsettes eller eventuelt erstattes av video- eller telefonkonsultasjon. Videokonsultasjon ventes på plass i løpet av 1-2 uker. Det gjelder særlig gjelder personer over 70 år og de i risikogrupper som lungesykdommer eller nedsatt immunforsvar.
Fastlegene går igjennom sine timelister hver dag og avbestiller en del. Samtidig er det mange som har avbestilt timene sine selv. Vi oppfordrer til økt bruk av E-konsultasjoner, og det oppdateres på hjemmesiden fortløpende hvilke leger som er tilgjengelige for E-konsultasjoner. E-konsultasjon er tilgjengelig via helsenorge.no . For de som kommer til time, vær forberedt på at du kan møte en annen lege enn fastlegen selv om det tilstrebes.
 

Ring først

Dersom du har time hos fastlegen din og er frisk, møt opp på det vanlige venterommet. Har du luftveisinfeksjon med hoste, feber eller er kortpustet, vurder aller først om du kan utsette timen i to uker eller til du blir frisk. Om du ikke kan utsette timen, må du ringe 62 95 08 40 før du kommer.
 

Prøvetaking

Prøvetaking utføres ikke lenger automatisk før legetime, men blir vurdert i etterkant av timen for å begrense antall mennesker inn på legesenteret. Dette gjelder ikke for faste kontroller som Inr eller metotrexate, eller andre avtalte kontroller. Vi forsøker å imøtekomme dere alle, men har strenge retningslinjer å følge for å verne om de pasientene som en virusinfeksjon kan bli alvorlig for. 
 
Vi ber om forståelse for at vi nå prioriterer å verne om vårt personell og de mest sårbare pasientene.
 
Hilsen kommunelegene i Åsnes og Åsnes Legesenter