Lokal korona-telefon / testing

Solørkommunene samarbeider om koronatelefon og testing.

Koronatelefonen er åpen kl. 9-12 mandag - fredag.

For spørsmål om vaksine, ring mellom kl. 10 og 12.

Telefonnummeret er 62 95 69 91.

 

Etter stengetid kan du ringe legevakt på telefon 116117.

Vi gjør oppmerksom på at det er mulighet for å ringe legevakten for spørsmål omkring korona i helgene. Det vises også til nasjonal koronatelefon  815 55 015.

Hvis du har generelle spørsmål, henviser vi fortsatt til Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) og Informasjonstelefonen på telefon 815 55 015.

Testing

Teststasjonen er flyttet.

Fra 27. september foregår testing ved (tidligere) Vålbyen skole i Våler sentrum.

Klikk for stort bildeTeststasjonen ligger der den røde markeringen er. 

Det er ikke lenger testing på Haslemoen.

Den nye teststasjonen er åpen for for drop-in-tester hver ukedag og på søndager. Det blir da ikke lenger mulighet for booking av testing via nett.

Åpningstider fra mandag 27. september
Mandag-fredag:

Drop-in: 09-12
Avtalte tester: 12-15

Søndager:

Drop-in 09-12

Klikk for stort bildeNår du kommer sørfra på riksveg 2, tar du til venstre her.  

Klikk for stort bildeDeretter kommer du til dette T-krysset, der du svinger høyre.  

Klikk for stort bildeEtter å ha passert Våler kirke på høyre side, tar du til venstre i dette krysset. 

Klikk for stort bildeDeretter kjører du til enden av "Rekka", der du så svinger venstre. 

Klikk for stort bildeHer kjører du rett fram og får teststasjonen til høyre. 

Klikk for stort bildeHer foregår koronatestingen.  

Klikk for stort bildeInngangen til teststasjonen.  

Parkering på nærliggende parkeringsplasser, eller i rundkjøringa ved skolen når det er lite trafikk.

 

Svar på test

Du finner prøvesvar ved korona-testing på helsenorge.no. 

Logg deg på "Min helse" på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert. Klikk på "Logg inn" i øvre høyre hjørne.

Her kan man også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig. Er man usikker på hvordan resultatene skal forstås, må man kontakte lege.

Se mer informasjon her: Folkehelseinstituttets nettsider

 

 

 

 

Hurtigtest vs. PCR-test

Antigen hurtigtest og PCR-test har ulike egenskaper. Antigen hurtigtest har noe lavere sensitivitet (sannsynlighet for at en syk person får riktig svar, altså positiv test) enn PCR-test, men gir raske svar.

Antigen hurtigtest er spesielt godt egnet der det er viktig å identifisere smittebærende personer raskt. Ved positivt svar på hurtigtest kan man straks sette i gang smittesporing og karantene, og slik vinne tid sammenliknet med bruk av PCR-test.

Antigen hurtigtest er ikke egnet som eneste test der prøvesvaret kan få betydning for klinisk oppfølging eller behandling av syke, men kan da gi en god foreløpig indikasjon som supplement til PCR.

Her er kriterier for å bruke hurtigtester. 

* Ved diagnostisk avklaring hos personer med symptomer der svartid på PCR er lang (>24t).  

* Ved smitteutbrudd for å identifisere smitteførende personer, avklare omfang og komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon.

* I områder med mye smitte – etter kommunelegens vurdering: regelmessig testing av ansatte og beboere på helseinstitusjoner der det er økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, ev. også besøkende.

Det bør være kommuneoverlegen som basert på faglige anbefalinger og lokale forhold avgjør bruk av hurtigtestene.

 

Hvor skal turister og besøkende henvende seg?

Turister og besøkende skal ta kontakt med legevakt ved sykdom og for ev. testing for Covid-19. 

Telefonnummer legevakt er 116117. Dette nummeret er felles for alle legevakter i Norge. Ringer du dette nummeret rutes du til den legevakta som er nærmest der du befinner deg.