Lokal korona-telefon / testing

Solørkommunene samarbeider om koronatelefon og testing.

Koronatelefonen er åpen kl. 10-14 mandag - fredag.

Telefonnummeret er 62 95 69 91.

Etter stengetid kan du ringe legevakt på telefon 116117.

Vi gjør oppmerksom på at det er mulighet for å ringe legevakten for spørsmål omkring korona i helgene. Det vises også til nasjonal koronatelefon  815 55 015.

Hvis du har generelle spørsmål, henviser vi fortsatt til Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) og Informasjonstelefonen på telefon 815 55 015.

 

Testing

Testing utføres fra morgenen hver ukedag. For å kunne bli testet må man fylle kriteriene som Folkehelseinstituttet fortløpende bestemmer, og ha fått oppsatt tid. Man blir satt opp til test ved å ringe koronatelefonen, eller benytte bestillingsløsningen nedenfor.

Testing foregår på tidligere Haslemoen leir. Adressen er Leirvegen 11, 2437 Haslemoen.

Bestill tid for koronatest her

Denne nett-funksjonen gir først en veiledning om hvorvidt du bør testes eller ikke, for deretter å gi deg muligheten til å bestille time.

Ved å klikke på linken blir du sendt til Våler kommunes nettsider. Det er fordi Solør-kommunene deler på denne løsningen.

 

Svar på test

Du finner prøvesvar ved korona-testing på helsenorge.no. 

Logg deg på "Min helse" på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert. Klikk på "Logg inn" i øvre høyre hjørne.

Her kan man også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig. Er man usikker på hvordan resultatene skal forstås, må man kontakte lege.

Se mer informasjon her: Folkehelseinstituttets nettsider

 

Negativt prøvesvar gir ikke fritak fra karantene

Hvis du har luftveissymptomer, men tester negativt på koronatesten, kan du likevel ikke avbryte karantene eller gå tilbake til jobb og skole.

En negativ test forteller bare at du ikke er smitteførende den dagen testen tas. Så lenge man har luftveissymptomer, skal man holde seg hjemme til dagen etter symptomfrihet.

Hvis du er symptomfri, men er i karantene av andre grunner, f.eks. etter å vært i røde soner, kan du heller ikke avslutte karantenen før det har gått 10 dager.

Dette fordi personer som har vært eksponert for koronavirus kan utvikle sykdom inntil 14 dager etter eksponering. Negativ test i inkubasjonstiden utelukker ikke utvikling av sykdom på et senere tidspunkt og kan derfor ikke brukes som grunn til å avslutte karantene/isolering. 

 

Hvor skal turister og besøkende henvende seg?

Turister og besøkende skal ta kontakt med legevakt ved sykdom og for ev. testing for Covid-19. 

Telefonnummer legevakt er 116117. Dette nummeret er felles for alle legevakter i Norge. Ringer du dette nummeret rutes du til den legevakta som er nærmest der du befinner deg.