Lokal korona-telefon / testing

Solørkommunene samarbeider om koronatelefon og testing.

Koronatelefonen er åpen kl. 10-14 mandag - fredag.

For spørsmål om vaksine, ring mellom kl. 10 og 12.

Telefonnummeret er 62 95 69 91.

 

Etter stengetid kan du ringe legevakt på telefon 116117.

Vi gjør oppmerksom på at det er mulighet for å ringe legevakten for spørsmål omkring korona i helgene. Det vises også til nasjonal koronatelefon  815 55 015.

Hvis du har generelle spørsmål, henviser vi fortsatt til Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) og Informasjonstelefonen på telefon 815 55 015.

 

Testing

Testing utføres fra morgenen hver ukedag. For å kunne bli testet må man fylle kriteriene som Folkehelseinstituttet fortløpende bestemmer, og ha fått oppsatt tid. Man blir satt opp til test ved å ringe koronatelefonen, eller benytte bestillingsløsningen nedenfor.

Testing foregår på tidligere Haslemoen leir. Adressen er Leirvegen 11, 2437 Haslemoen.

    

Bestill tid for koronatest her

Denne nett-funksjonen gir først en veiledning om hvorvidt du bør testes eller ikke, for deretter å gi deg muligheten til å bestille time.

Ved å klikke på linken blir du sendt til Våler kommunes nettsider. Det er fordi Solør-kommunene deler på denne løsningen.

 

Ring hvis du ikke har symptomer, men ønsker test

Vi ber på det sterkeste om at de som har ønske om å bestille test, men som ikke har symptomer på luftveislidelser eller Covid19-symptomer, ringer koronatelefonen i stedet for å bestille test via nett.

Om du ønsker test for eksempel fordi du skal ut og reise eller fordi arbeidsgiver krever det, ønsker vi å avklare noen spørsmål med deg først, og det gjør vi via koronatelefonen.

Hvis du som ikke har symptomer bestiller tid for test via nett, legger du beslag på testkapasitet som vi trenger til å teste dem som faktisk har symptomer.

Klikk for stort bildeHøst og vinter foregår testingen via et vindu på bygningens østre kortside. 

 

Svar på test

Du finner prøvesvar ved korona-testing på helsenorge.no. 

Logg deg på "Min helse" på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert. Klikk på "Logg inn" i øvre høyre hjørne.

Her kan man også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig. Er man usikker på hvordan resultatene skal forstås, må man kontakte lege.

Se mer informasjon her: Folkehelseinstituttets nettsider

 

 

Negativt prøvesvar gir ikke fritak fra karantene

Hvis du har luftveissymptomer, men tester negativt på koronatesten, kan du likevel ikke avbryte karantene eller gå tilbake til jobb og skole.

En negativ test forteller bare at du ikke er smitteførende den dagen testen tas. Så lenge man har luftveissymptomer, skal man holde seg hjemme til dagen etter symptomfrihet.

Hvis du er symptomfri, men er i karantene av andre grunner, f.eks. etter å vært i røde soner, kan du heller ikke avslutte karantenen før det har gått 10 dager.

Dette fordi personer som har vært eksponert for koronavirus kan utvikle sykdom inntil 14 dager etter eksponering. Negativ test i inkubasjonstiden utelukker ikke utvikling av sykdom på et senere tidspunkt og kan derfor ikke brukes som grunn til å avslutte karantene/isolering. 

 

Hurtigtest vs. PCR-test

Antigen hurtigtest og PCR-test har ulike egenskaper. Antigen hurtigtest har noe lavere sensitivitet (sannsynlighet for at en syk person får riktig svar, altså positiv test) enn PCR-test, men gir raske svar.

Antigen hurtigtest er spesielt godt egnet der det er viktig å identifisere smittebærende personer raskt. Ved positivt svar på hurtigtest kan man straks sette i gang smittesporing og karantene, og slik vinne tid sammenliknet med bruk av PCR-test.

Antigen hurtigtest er ikke egnet som eneste test der prøvesvaret kan få betydning for klinisk oppfølging eller behandling av syke, men kan da gi en god foreløpig indikasjon som supplement til PCR.

Her er kriterier for å bruke hurtigtester. 

* Ved diagnostisk avklaring hos personer med symptomer der svartid på PCR er lang (>24t).  

* Ved smitteutbrudd for å identifisere smitteførende personer, avklare omfang og komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon.

* I områder med mye smitte – etter kommunelegens vurdering: regelmessig testing av ansatte og beboere på helseinstitusjoner der det er økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, ev. også besøkende.

Det bør være kommuneoverlegen som basert på faglige anbefalinger og lokale forhold avgjør bruk av hurtigtestene.

 

Hvor skal turister og besøkende henvende seg?

Turister og besøkende skal ta kontakt med legevakt ved sykdom og for ev. testing for Covid-19. 

Telefonnummer legevakt er 116117. Dette nummeret er felles for alle legevakter i Norge. Ringer du dette nummeret rutes du til den legevakta som er nærmest der du befinner deg.