Nasjonal korona-informasjon

Nasjonale tiltak

Har du hoste, feber, tung pust eller andre luftveisinfeksjonssymptomer som kan skyldes koronavirus?

Helsenorge.no har lansert en selvrapporteringsløsning hvor du kan registrere deg.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som mottar svarene dine. 

 

 

Helsenorge.no

 

Folkehelseinstituttet

 

Helsedirektoratet

 

Regjeringen

 

Koronasjekk.no

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Fylkesmannen i Innlandet

 

NAV