Nasjonal korona-informasjon

Informasjon, regler og tiltak som gjelder for hele Norge kan du lese om på følgende linker:

Regjeringen

 

Helsenorge.no

 

Folkehelseinstituttet

 

Helsedirektoratet

 

Koronasjekk.no

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Statsforvalteren i Innlandet

 

NAV

 

Har du hoste, feber, tung pust eller andre luftveisinfeksjonssymptomer som kan skyldes koronavirus?

Helsenorge.no har lansert en selvrapporteringsløsning hvor du kan registrere deg.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som mottar svarene dine.