LOKAL KORONAFORSKRIFT INNFØRT 24. MARS

Forskriften inneholder midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte. Denne trer i kraft ved midnatt 24. mars og gjelder til og med 11. april. Forskriften finner du her

Nasjonal korona-informasjon

Informasjon, regler og tiltak som gjelder for hele Norge kan du lese om på følgende linker:

Regjeringen

 

Helsenorge.no

 

Folkehelseinstituttet

 

Helsedirektoratet

 

Koronasjekk.no

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Statsforvalteren i Innlandet

 

NAV

 

Har du hoste, feber, tung pust eller andre luftveisinfeksjonssymptomer som kan skyldes koronavirus?

Helsenorge.no har lansert en selvrapporteringsløsning hvor du kan registrere deg.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som mottar svarene dine.