Registrering av tilgjengelig helse- og renholdspersonell

Klikk for stort bildeGrunnet korona-viruset kan det bli behov for flere faglige hender enn vi har i den kommunale helsetjenesten og i den kommunale renholdstjenesten i dag. Har du med bakgrunn i disse fagene anledning til å bidra?

Åsnes kommune henvender seg til deg som er pensjonist, er i permisjon eller jobber i en virksomhet som har redusert aktivitet for tiden. Vi ønsker oss også helsefagstudenter.

Tjenestene har per i dag ikke akutt behov for bistand, men vi må ta høyde for at situasjonen både kan eskalere og bli langvarig. Dersom det skjer, må vi hurtig mobilisere ekstra ressurser. Som helsepersonell kan vi få bruk for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter med mer.

Registrer deg gjerne, så tar vi kontakt med deg! Vi tar IKKE kontakt før det er BEHOV. 

I første omgang ønsker vi å skaffe oversikt over tilgjengelig personell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Alt helse- og renholdspersonell må fremvise politiattest, og vi bistår deg med å fremskaffe dette.

Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Fredag 13. mars lempet regjeringen umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper som er nødvendig for å møte ekstraordinære behov i sammenheng med koronautbruddet, og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Normalt er det slik at flere yrkesgrupper som har tatt ut pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Fredag bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra fredag 13. mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

 

Klikk her for registrering helsepersonell

 

Klikk her for registrering renholdspersonell