Pendlere

- Det er obligatorisk test på grensene ved innreise

- Krav om negativ test for utenlandske statsborgere før innreise til Norge er endret fra 24.01. Testen skal nå ikke være eldre enn 24 timer gammel ved reisens start. 

- Fra 25. januar er det innført strengere krav om testing for personell i samfunnskritiske funksjoner. Det er krav om negativ test med PCR tatt tidligst dag 3 etter ankomst før de kan begynne jobbe

- Unntaket for barn og foreldre som krysser grensen for samvær endres slik at det blir krav om testing 3 døgn etter ankomst for å få unntak fra karantene i arbeidstid eller skoletid. Samvær med barn kan gjennomføres i karantenetid. Barn under 12 år er unntatt fra karantene også uten test.

- Pendlere fra Sverige eller Finland er unntatt karantene i arbeidstiden dersom de tester negativt hver 7. dag. 

- Flere grenseoverganger er ulovlige å benytte, selv om de ikke er fysisk sperret. Følgende unntak gjelder 

- Sverige har 25. januar innført innreiseforbud fra Norge. Les mer hos Regeringen og Polisen.

Informasjon om reiser fra regjeringen

Covid19-forskriften finner du her