Barn og unge: Nyttige informasjonskilder

Korona-restriksjoner gjør at barn, ungdom og foreldre må være tett på hverandre hjemme over tid. Det kan være krevende for både barn, ungdom og foreldre. Hvordan få veiledning, støtte og hjelp?

  • Littsint.no er et nettsted som kan være nyttig for foreldre som merker at det kan koke litt i hverdagen, og som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. 
  • Ung.no er et nettsted med offentlig kvalitetssikret informasjon til ungdom, om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er dere mellom 13 og 20 år.
  • Foreldrehverdag.no kan du finne svar på mange ting som kan være utfordrende for foreldre med barn fra 0-18 år. Dette er en forebyggende, kvalitetssikret nettressurs fra Barne- og familiedirektoratet.
  • Alle barn i Innlandet som er bekymret eller har spørsmål som følge av korona-krisen, kan ringe til den felles kontakt-telefonen for barn og unge som nå er opprettet. Telefonnummer 94 87 98 95, med åpningstider fra 08-18 på hverdager.

 

Trenger du noen å snakke med?

 

Helsesykepleier:

Foreldre, barn og ungdom bes om å kontakte sin helsesykepleier på telefon, ved behov ut over de kontroller som fortsatt utføres.

* Anne Kristin Svenkerud, barnekontroll/Sønsterud skole: 97199171

* Wenche Nygaard, barnekontroll/Jara skole og Solør Montessoriskole: 47974204

* Hildegunn Dyresen, Flisa skole: 96949675

* Lise Kjersti Kjekshus, barnekontroll, Åsnes ungdomsskole, Helsestasjon for ungdom: 90198568

* Linda Strand, Solør videregående avd. Flisa/Sønsterud: 95158525

* Tove Tjellaug, jordmor: 97652904

 

Barne- og familieteamet

Barn og ungdom som trenger noen å snakke med, kan ta kontakt med Barne- og familieteamet ved å ringe til helsestasjonen på tlf. 62956770, og be om å få snakke med Barne- og familieteamet. Du vil få snakke med Kjersti (familieterapeut), Vilde (psykolog) eller Reidun (familieterapeut). Vi kan også nås på Familiestasjon@asnes.kommune.no

Telefonen og epost vil bli besvart mellom kl. 08.00 og 15.30 på ukedager.

Barne- og familieteamet har ikke samtaler/konsultasjoner med fysisk oppmøte på helsestasjonen nå.

 

Barneverntjenesten:

Solør barneverntjenestes vakttelefon er nå bemannet kl. 09-15 hver dag: 62 95 67 12

Barnevernvakta kveldstid, helg og helligdager (for Solør og Kongsvingerregionen): Tlf. 40441673.

Mer informasjon om barneverntjenesten kan du finne her

 

Kontakt-telefonen for barn og unge i Innlandet

Alle barn i Innlandet som er bekymret eller har spørsmål som følge av korona-krisen, kan ringe. Tlf. 46880063, åpningstid kl. 08-18 på hverdager.

 

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Dette er et tilbud til barn, ungdom og voksne i hele Norge. Du kan ta kontakt på telefon: 116 111, SMS: 41 71 61 11, E-post: alarm@116111.no

 

Helsestasjon for ungdom i Solør

De som ønsker avtale, bes ta kontakt i forkant på 90198568 eller LiseKjersti.Kjekshus@asnes.kommune.no

 

Familievernkontoret

Kan du nås på tlf. 466 17 200, og e-mail: familievernkontoret.ovre.romerike.glomdal@bufetat.no

Mer informasjon finner du her

 


SAMME VIDEO PÅ TEGNSPRÅK FINNER DU HER