Smittestatus for Solør-kommunene

Påvist smittede pr. 27. mai:

Åsnes: 3*

Grue: 6

Våler: 1

(*hvorav én folkeregistrert i annen kommune, men med tilhold i Åsnes)

 

Døde pr. 4. april:

Åsnes: 1

Grue: 0

Våler: 0

Lørdag 4. april døde en person i Åsnes av koronaviruset

 

Onsdag 25. mars ble det registrert én person som er smittet av koronaviruset i Grue kommune. Vedkommende følges opp av helsepersonell. Av hensyn til personvernet gis ikke flere opplysninger. Grue kommune gjennomfører smittesporing og kartlegging av nærkontakter.

 

Fredag 20. mars ble det bekreftet at én person bosatt i Åsnes er smittet av korona-viruset.

Kommunen gjennomfører nå smittesporing og kartlegging av nærkontakter.

Kommunelegene oppfordrer alle til å følge de rådene som er gitt for å forebygge smittespredning.

- Dette er trist for oss alle, men jeg er trygg på at vedkommende blir ivaretatt på best mulig måte av dyktig helsepersonell. Vi skjønner at dette skaper bekymring, men det er viktig å huske på at vi har utrolig flinke ansatte som står på for å hjelpe til på alle mulige måter og gjøre det beste i en krevende situasjon. Vis omsorg og ta vare på hverandre, sier ordfører Kari Heggelund.

 

15. mars ble det bekreftet ett tilfelle av koronavirus-smitte i Solør. Vedkommende er hjemmehørende i Våler.

Vedkommende har moderate symptomer og følges opp av helsepersonell.

Smittesporingsteamet er i gang med kontaktsporing og oppfølging av kontakter.

 

 

Har du hoste, feber, tung pust eller andre luftveisinfeksjonssymptomer som kan skyldes koronavirus?

Helsenorge.no har lansert en ny selvrapporteringsløsning hvor du kan registrere deg.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som mottar svarene dine.